26 november 2017  

de laatste zondag van het Kerkelijk jaar.
eerste advent 3 decemberDit jaar maken we een opbouw schikking

vandaag lezen we Lucas 1 vers 5-25

Het geheim van de stilte

We horen het verhaal van Zacharias , die dienst doet in de tempel.

De engel Gabriël komt naar hem toe en verkondigd de geboorte van zijn zoon.

Door dit bericht wordt hij letterlijk met stomheid geslagen.

In deze stilte wordt de belofte van God geopenbaard en krijgt het een plek in het binnenste van een mens.

In de stilte kan een belofte van leven groeien.tweede advent 10 december


Lezing: Lucas 1 vers 26-38

Geheim van de schaduw

In Lucas 1 vers 26 -38  lezen we dat engel Gagriël naar Maria zendt met de boodschap

dat zij zwanger wordt en een kind zal baren. Dat kind zal heilig worden genoemd en Zoon van God.

Het licht van God werpt zijn schaduw vooruit.

Voordat de zon op aarde aan de hemel zichtbaar is, is het licht te zien door de schaduw. 


derde advent 17 december


Geheim van de vruchtbaarheid

Lucas 1 vers 39-56 gaat vandaag over Maria die de zwangere Elisabeth ontmoet .

Elisabeth roept luid: jij bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.

De genade van God openbaart zich in de vruchtbaarheid van beide vrouwen, de één jong, de ander oud.

In deze ontmoeting openbaart zich ook het geheim van de vruchtbaarheid.

Niet alleen, maar samen, een weg van ontvangen en delen.

 

vierde advent 24 december


Geheim van genade

Op deze zondag wordt Lucas 1 de geboorte van Johannes verteld.

"Johannes"moet hij heten, wat betekend: God is genadig.

Als ze hun zoon op de achtste dag volgens de gewoonte laten besnijden en hij deze, voor de familie 

afwijkende naam krijgt wordt de mond van Zacherias geopend.

Hij begint te spreken en looft God met een lofzang.

De halve bol gevuld met klimop en walnoten verwijzen naar muzieknoten en daarmee naar de lofzang van Zacherias.

De walnoten en klimop staan nu weer voor trouw en volharding.

De paarse bloemen blijven en er komen witte roze bloemen bij.

Paars is de kleur van het kerkelijk jaar en wit geeft de vreugde van Zachrias en Elisabeth weer.

Roze omdat het licht begint te gloren.Kerstnacht

Kerst


Het geheim van het leven

In de halve bol liggen witte lelies en witte rozen tussen een wok van gipskruid.

Ze vertellen naar alle kanten, voor wie het horen wil: Jezus Gods zozn is geboren.

Midden in de winternacht bloeit er een bloem, wit als sneeuw.

Leven is tot bloei gekomen

Het geheim openbaard zich in nieuw leven daar waar men het niet verwacht, in een stal.

Herders horen het als eersten.

Verder is de bol versierd met klimop,(hoop,trouw,eeuwig leven) en witte rozen als symbool van liefde.

Zo vieren we de geboorte van Jezus, Gods zoon.

Hij was vol van goedheid en van waarheid.

Hij had de grootheid van de de enige Zoon van de Vader.

De lelies zijn wit en koningklijk.

De witte bloemen stralen het uit naar alle kanten.

Klimop, als teken van hoop en leven, is vollop aanwezig.!