Lucaskerk
dorpstraat 177
1731 RE Winkel    0224 542 112  


Predikant    Ds.J.A.A. de Boer 
06-36546161   mailadres: jaa @ quicknet.nl

     
       Voorzitter  Siep Rienstra van de Kerkenraad  06-20769802          rienstra.siep@gmail.com
         Scriba      Jeannette Oudejans                      0226 410 848         jeannette.oudejans@quicknet.nl
                                                                     
      
                                          
                                                                                  
   
 
                                Heeft u suggesties of wilt u reageren op onze homepage kan dit naar Siep Rienstra op E-mail adres 
                  
rienstra.siep@gmail.com

Redactie Winkel op Zondag:     Mirjam van Splunter    0224-531910      vansplunter@hetnet.nl

                                                  Jeannette Oudejans     0226-410848      jeannette.oudejans@quicknet.nl

                                                   Berichten WOZ uiterlijk woensdagavond doorgevenLucasMagaine                         LucasMagazinewinkel@gmail.com


Ledenadministratie:                      Joke Peet, p/a Lucaskerk dorpsstraat 177  1731 RE Winkel 


     REKENING NUMMERS    Vrijwillige kerkelijke bijdrage
     Rekeningnummer: NL98 RABO 030.56.01.156
     t.n.v.  Protestantse Gemeente Winkel e.o
 
    Zending  
     Rekeningnummer:   NL02 RABO 030.56.06.182
     t.n.v. zending 
 
   Diaconie van de Protestantse Gemeente Winkel e.o.
     Rekeningnummer  NL50 RABO 030.56.02.020
     t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel

    LucasMagazine   
     rekeningnummer  NL98 RABO 030.56.01.156
     t.n.v. Verenigde Protestantse Gemeente Winkel  e.o
     duidelijk onder vermelding "LucasMagazine"
                                                                                              

 

     Deze Homepage is gemaakt door Piet, Guda en Gert-Tom Boonstra. 
     We maken de web-site voor de Lucaskerk, we maken de foto's,
     maar de tekst wordt geschreven door de leden van de Gemeente