Zondag 21 mei

Voorganger Ds Jantina de Ruiter

Kindernevendienst

Collecten PKN/Missionair werk en kerk


Zondag 28 mei Pinksteren

Voorganger Ds. Jan  Andries de Boer

Collecten Zending + kerk

Bevestiging ambtsdragers


Zondag 4 juni

Voorganger Ds. Jan Andries de Boer

Kindernevendienst

Colleecten  Diaconie + Kerk


Zondag 11 juni

Voorganger Ds. Burret Olde

Collecten Doelcollecte + Kerk


Zondag 18 juni

Overstapdienst

Voorganger Ds. Jan Andries de Boer

Kindernevendienst

Collecten Diaconie + KerkZondag 25 juni

Voorganger Ds. Jan Andries de Boer

Collecten Ouderen activiteit + Kerk


Zondag 2 juli

Voorganger Ds. Gerrit van Reeuwijk

Kindernevendienst

Collecten Wereld diaconaat + Kerk


Zondag 9 juli

Voorganger Ds. Jan Andries de Boer

Collecten Missionaire Werkgroep + Kerk


Zondag 16 juli

Voorganger Ds. Jan Andries de Boer

Kindernevendienst

Collecten Diaconie + Kerk

Collectenmunten kunt u bestellen 

Rekening nummer NL 41 RABO 0373732848

onder vermelding Collectenmunten

iedere 1 ste en 3 e zondag van de maand is Dirk in de kerk aanwezigLucaskerk                                                                                                                            Scriba                                                                 

Dorpsstraat 177                                                                                                                 Jaennette Oudejans                                                            

 1731 RE  Winkel                                                                                                                jaennette.oudejans@quicknet.nl

info.lukaskerk@gmail.com                                                                                           0226-410848


Predikant                                                                                                                                 Voorzitter

Ds. Jan Andries de Boer                                                                                                      Siep Rienstra

jaa@quicknet.nl                                                                                                                      rienstra.siep@gmail.com

0224-541372                                                                                                                            06-20769802


De kerkdiensten zijn  te volgenm via onze website www.lucaskerk.nl