ZONDAG 5 NOVEMBER                                     DANKDAG voor GEWAS en ARBEID

 

ZONDAG 26 NOVEMBER:         HERDENKING OVERLEDENEN


VORMING EN TOERUSTING

laat je

inspireren

Op donderdag 28 sept. 2017 zijn wij als ‘gespreksgroep’ bij elkaar geweest, samen met Ds. Jan Andries de Boer.Zowel Jan Andries als wij als groepje waren op zoek naar zinvolle invulling van een aantal avonden voor allen uit onze gemeente.We zijn uitgekomen bij een zevental avonden, elke maand in het ‘winterseizoen’ één:

 

19 oktober:        Bijbelstudie olvDs. Jan Andries de Boer . ( is inmiddels geweest)

16 november:   Bibliodrama olv Siep Rienstra. ( zie uitleg hier onder)

13 december:   filmavond. 19.00 uur Ds. Jan Andries de Boer 

 

Alle avonden zijn open avonden. Aanvang 20.00 uur in de Lucaskerk

We hebben gebrainstormd over een andere naam.

De naam ‘gespreksgroep’ gaat vervallen. De nieuwe naam staat hierboven. “laat je inspireren”.

BIBLIODRAMA

 

Wat is dat?

Eerst maar even kijken hoe het in het Jodendom ging.

 

Midrasj

 


De rabbijnse exegese, de midrasj, behoort tot de Mondelinge traditie.

Het woord midrasj is afgeleid van de wortel d-r-sj. Dat betekent '(onder)vragen' of 'onderzoeken'. Grofweg zijn er twee soorten midrasj: de agadischemidrasj die verhalend, stichtelijk en opbouwend is en de halachischemidrasj, die eerder een motivatie achteraf is van allerlei regels.

Midrasj bouwt een brug tussen de bijbeltekst en de realiteit van elke dag met z'n vreugde en verdriet, z'n vragen en z'n angsten. Het belangrijkste kenmerk - en dat geldt voor beide genres van midrasj -  is de ervaringsgerichtheid. Bij de midrasj wordt de bijbeltekst aan het leven getoetst en het leven aan de bijbel. Willem Zuidema zei het zo: "de bijbel wordt niet gelezen met in het achterhoofd de vraag: is dit waar, in de zin van: is het historisch, is het echt gebeurd?, maar met de vraag: is dit waar, is dit levensecht, gebeuren dingen echt zo?" 

Verhalen worden geactualiseerd en op hun ervaringsgehalte getoetst en herverteld. Soms worden de motieven door elkaar gehusseld en opnieuw geordend. De vrucht daarvan is een nieuw verhaal dat op een verrassende wijze de boodschap doet uitkomen.

Midrasj brengt een wisselwerking op gang tussen de woorden van de Tora én de verschillende kanten van ons mens-zijn. Verschillende verklaringen van een bijbeltekst kunnen naast elkaar blijven staan zonder dat beslist wordt welke nu de beste is. Iedere keer wordt er zo een ander stukje van de woorden, de bijbeltekst of het verhaal in het licht gezet.


 

Midrasj en bibliodrama

 


Bibliodrama kun je beschouwen als de voortzetting van de midrasj met andere middelen. Bij de gesprekken en de discussie uit het Leerhuis voegen zich actieve, speelse en dramatische werkvormen. Ook in bibliodrama wordt een tekst op creatieve wijze toegepast op een bepaalde situatie. Spelenderwijs komen de grote bijbelse thema's aan de orde. Dankzij actieve en dramatische verbeelding treden de deelnemers als het ware de binnenkant van bijbelse personages binnen. Ze ontwaren hen in zichzelf en vinden in hen hun hartsgeheimen en hun hartsverlangen terug. Veel joden herkennen zich in deze methode. Bibliodrama groeit en bloeit in Israël en onder de joden in de Verenigde Staten


 

Wij gaan op donderdag 16 november kennismaken met Bibliodrama.

·         Ieder bibliodrama begint met het voorlezen van de tekst.

·         Het 'eigen maken' van het verhaal: Dat doen we door de belangrijkste woorden en uitdrukkingen uit de lezing die zijn blijven hangen op te schrijven op een flap-over.

·         Nogmaals wordt het verhaal/tekst gelezen.

·         Hierna volgt het kiezen van een woord, ding, persoon etc.

·         Met het gekozen woord, ding, persoon gaan we het verhaal ons eigen maken.

 

Bibliodrama: een creatieve wijze van omgaan met het bijbelverhaal.

Doet u mee?

Ervaar het verhaal op geheel eigen wijzen.

Siep Rienstra