veertigdagentijd 2017   
         

Theaterdienst februari   Petrus en Johannes

 

Kerstnacht en eerste Kerstdag

   
Kinderkerstfeest Lucaskerk 2016
  
startzondag 4 september 2016  Lukaskerk  Den Haag
     

   de Paaskaars 
     
   veertigdagentijd 2016 

  
     Belijdenis en doop van Menno Kant   31 januari 2016