WEET DAT U WELKOM BENT

 

De eerste vier pagina’s van deze KERKBRIEF worden ook in de Niedorper afgedrukt.    

Op deze wijze hopen wij iedereen in Niedorp en omstreken te bereiken.

 

Na de vier pagina’s het verdere nieuws uit onze kerk.

 

Ons kerkgebouw staat in Winkel. Dorpsstraat 177.

 

 

KERST EN OUD EN NIEUW IN DE LUCASKERK

Aangezien Eerste Kerstdag op een maandag valt, valt de Vierde Adventszondag dit jaar op 24 december. Het worden dagen rijk aan sfeer en aan mogelijkheden om in de kerk een mooie beleving op te doen. In een tijdspanne van zo’n 25 uur zijn er maar liefst 3 kerkdiensten. De liefhebber kan zijn hart ophalen! Het kinderkerstfeest is dit jaar geïntegreerd in de dienst op Kerstmorgen.

 

Om te beginnen is daar de dienst van de Vierde Advent, op 24 december om 10:00 uur. De heer Siep Rienstra, in onze contreien welbekend en geliefd, gaat erin voor. De hele Adventstijd lezen we al uit Lucas 1; dan staat de Lofzang van Zacharias centraal, de man, die niet kon geloven in de belofte dat hij nog een kind zou krijgen op z’n oude dag, en toen z’n stem kwijtraakte, zodat hij als priester niet verder meer kwam dan het maken van gebaren, maar die de vader werd van Johannes, later bijgenaamd ‘de Doper’, wegbereider van de Messias.

 

Twaalf uur later, om 22:00 uur wordt het kerst en vieren we de Kerstnachtdienst. Omdat we het Kerstevangelie uit Lucas 2 bewaren tot de kerstmorgen, lezen we dan de prachtige manier waarop de evangelist Johannes het scheppingsverhaal herschrijft. Poëzie, filosofie en geloofsgetuigenis komen samen in de manier waarop hij vertelt over de komst van het ware licht in de wereld. Het Lucaskoor o.l.v. Margreet Koomen zet zijn beste beentje voor, en dat geldt ook voor ondergetekende.

 

Weer twaalf uur later, op 25 december om 10:00, is de kerstmorgendienst, dit jaar een dienst voor jong en oud. Dat wil zeggen: er is wel degelijk een serieuze verkondiging met een op volwassenen gerichte diepgang, maar deze ga ik qua tijd proberen te beperken tot zo’n 7 à 10 minuten, terwijl er door de hele dienst heen ook steeds voor de kinderen wat te beleven is (wat de groten meestal ook wel weten te waarderen – zeker als je weet wie het verzorgt, wat echter nog even een verrassing blijft). Voor het merendeel van de muziek tekent Winkel’s Harmonie o.l.v. Astrid Gorter. We lezen het prachtige verhaal van de geboorte in de stal en van de herders, die zomaar ineens op een engelenkoor werden getrakteerd.

 

Ook 31 december valt op een zondag. Daarom houden we de oudejaarsdienst dit jaar in de ochtend. We vervolgen het verhaal uit Lucas 2. Maria en Jozef gaan met de pasgeboren Jezus naar de tempel, waar ‘een zekere Simeon’ spontaan aan het profeteren slaat bij de aanblik van het Kind.

 

Het nieuwe jaar luiden we in de kerk in op zondag 7 januari met een dienst met veel zang, een korte overweging en Glühwein nadien.

 

Jan Andries de Boer

Predikant van de Protestantse Gemeente te Winkel en omstreken

Email: jaa@quicknet.nl                      telf: 0224-541372

KERST IS VOOR ONS...

 

Nog steeds durven dromen dat er vrede zal komen. Er is een lange weg te gaan, maar het kan!

Ieder jaar weer zingen we er van en zijn het lege woorden, holle kreten?

Geenszins, want als we er niet meer in geloven, als we ons niet meer verzetten, dan gaat het pas echt fout.

Nog steeds durven dromen dat er een Kind is gekomen. Hulpeloos klein, een zuigeling. 

In Hem willen wij geloven. Jezus, die leefde, zoals God het bedoeld had, die ons voorbeeld is.

Dan mogen wij opstaan tegen onrecht en geweld EN dromen van vrede.

En hoe mooi is het dat Kerst de wereld overgaat. Het begint in het verre oosten waar gezongen wordt een "Gloria in excelsis Deo" en waar om vrede op aarde gebeden wordt. En vervolgens gaat het ieder uur door, de hele wereld rond. Een echte "wave". De wave van Kerstmis.

Wij zitten er midden in. We krijgen de woorden en het lied door en geven het door. Opstaan en doorzingen.

Nog steeds blijven wij dromen dat er vrede zal komen.

Nog steeds blijven wij bidden en zingen wij mee met de oude en nieuwe liederen.

In de oude liederen voelen wij ons verbonden met de hele wereld en met hen die ze voor ons zongen en met hen die na ons de kerstliederen zullen laten klinken. Liederen als "'Stille nacht", "Nu zijt wellecome" en "Hoor de eng'len zingen d'eer". we zingen ze alle jaren weer.

Met eerbied en respect voor het Kind in de kribbe.

Met Hem geloven wij dat het ooit vrede zal worden. Ooit. God weet wanneer.

Wij wensen je een vredevol Kerstfeest.

Loes en Wieger

 

Goede God,

U had het ook zo kunnen laten:

de mensen en hun eenzaamheid,

de koude nachten van geweld,

al wat ons afhoudt van het leven.

 

Maar U zei ‘nee’ en liet niet los

en midden onder ons wilde U wonen.

Niet als een prins

maar als een kind.

 

Dank U voor het licht dat Jezus bracht:

zijn vriendelijke ogen.

Dank U voor het vuur waarmee Hij sprak,

die warmte terugbracht in de harten

Dank U voor de gemeenschap die Hij stichtte

door brood te breken en te delen.

 

God,

wilt u ook deze kerst

licht brengen in ons leven,

warmte in ons hart,

gemeenschap voor allen,

door Jezus Christus.

Amen.

 

Hette Domburg; Uit: kerstverhalenboek; Volg de sterren; Uitgave: Protestantse Kerk


 

 

KERST: WE STELLEN ONZE HOOP OP EEN KIND

 


Wat is er mooier en wat is er beloftevoller dan de geboorte van een kind? Een kind, dat namelijk nog helemaal een onbeschreven blad is. Dat helemaal puur is. Een mensenkind, dat nog compleet vanaf het begin mag beginnen.

Nu is een kind altijd een kind van twee ouders, die wél een geschiedenis hebben. In een kind komen twee families bij elkaar met allebei hun eigen geschiedenis. En in elk van de ouders zijn toen zij tot ontstaan kwamen ook twee families bij elkaar gekomen. In die zin is een kind tegelijk een nieuw hoofdstuk in een boek, of in een reeks van boeken, dat allang bezig was geschreven te worden. In die zin is ook een pasgeboren kind nooit een onbeschreven blad, maar, zo zou je kunnen zeggen, torst het al vanaf het begin een zware lading aan geschiedenis met zich mee. We weten bijvoorbeeld hoe moeilijk kinderen van wie de ouders in de oorlog fout waren het vaak hebben gehad.

Daarom dat de vertellers van het Evangelie van Jezus Christus het zo belangrijk vinden om te benadrukken dat Jezus’ moeder maagd was. Ooit begon de menselijke geschiedenis met Adam en Eva, zo vertelt de Bijbel, en meteen ging het mis. De mens bleek en blijkt nog steeds vooral aan zichzelf te denken, wat leidt tot afgunst, strijd, oorlog, en misbruik van elkaar en van de wereld waarin we leven. Daar was een nieuw begin nodig, en wilde dit een écht nieuw begin zijn, dat zou het een begin moeten zijn opnieuw vanuit God zelf. Voor mij hoeft dit alles niet in biologische zin waar te zijn om toch waar te zijn, ook al sluit ik op het gebied van Gods mogelijkheden niets uit.

Nu is een nieuw kind altijd een wereld van nieuwe mogelijkheden, want ook als een kind lasten uit het familieverleden met zich meedraagt, zélf heeft het daar nog niet handelend in opgetreden en bovendien heeft een nieuwe generatie altijd de mogelijkheid van een compleet frisse blik.

Deze dingen komen mooi samen in het lied “Let’s make a baby king”, dat ik zelf ken van de Deense zangeres met de prachtige soulstem Hanne Boel (van de cd ‘Misty Paradise’ uit 1994), maar wat naar ik nu zie geschreven is door Jesse Winchester.

 

Let’s make a baby King                (Laten we een baby Koning maken)

Let’s make him Lord of all  (Laten we hem Heer van alles maken)

 

Zoek het eens op opSpotify. Het is een nummer dat mij altijd weet te raken. En wat ben ik blij dat de kerstboodschap altijd weer mensen weet te raken. Dat het hoop oproept dat het toch nog wat kan worden met deze wereld, die nog steeds hopeloos verstrikt lijkt in zoveel destructieve processen. Ik schrijf ‘lijkt’, want Jezus staat ergens voor. Niet alleen was hijzelf een nieuw begin. Ook biedt hij ons een nieuw begin, doordat we de weg van de vergeving mogen gaan. Vergeving ontvangen en vergeving schenken en nieuwe wegen gaan. Dat is de manier om Gods zegen in ons leven te laten werken tot heil van heel het bestaan op aarde. Goede Kerst gewenst!


Jan Andries de Boer

HENK

 


Twee rechercheurs op de stoep van de kerk. Met een foto. 'Kent u deze persoon?'

'Ja', zei ik, 'dat is Henk'.

Jaren geleden ontmoette ik hem, in Nijmegen, in de Pompekliniek. Hij had een ernstig delict gepleegd en zat daar om van enkele duivelen genezen te worden. Katholiek was hij, klant van de pater, maar ik praatte ook wel eens met hem. Later verhuisde hij naar Amsterdam, en ik ook.

Een week voor Kerstmis belde hij op.

'Hallo Nico, je spreekt met Henk ... '

Het duurde even voor ik wist welke Henk, ik ken er meer.

'Ik wou eens even bij je langskomen, is dat goed?'

'Natuurlijk, laten we gauw een afspraak maken'.

Ik keek in mijn agenda. Voorlopig geen ruimte. Een week voor Kerstmis! En daarna een paar dagen weg.

'Zeg Henk, kijk, ik zit nu wel met Kerstmis ... '

'ja, ik ook', zei Henk.

'Om zes uur', zei ik. Want mooie Kerstgedachten uitzenden maar een paar dagen tevoren per se thuis willen eten, dat gaat natuurlijk niet.

 

Henk liep met zijn ziel onder z'n arm. Dat is altijd al zwaar, maar met Kerstmis is het helemaal pijnlijk.

'Wat doe je in de Kerstnacht?' vroeg ik.

'Weet ik nog niet', zei Henk.

 

Ik vertelde hem dat ik van plan was dan in de Wester die oude rite van de komst van het licht te introduceren.

Ik had het in de Pompekliniek geleerd, in de Paasnacht. Dan werden alle lichten gedoofd (niet te lang, er waren altijd patiënten die de spanning moeilijk konden verdragen en boe riepen of zoiets), en dan kwam de pater binnen met een grote brandende kaars, en die riep ook iets: 'Licht van Christus!' Eigenlijk het enige dat je tegen de duisternis en de angst kunt roepen. Iedere kerkganger had een kaarsje, en dan werd het licht doorgegeven. Een prachtig gezicht, dat lopende vuur, het zich verspreidende licht.

 

Ik vroeg Henk of hij als goed katholiek mij wilde helpen in de Kerstnacht achter in de kerk die kaars te bewaken en aan te steken. 'Die protestanten hier weten van niets'.

 

Hij kwam.

'Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien', las iemand uit Jesaja voor, en op de achterste bank pakte Henk zijn lucifers, deed de kaars aan en gaf hem aan mij. En ik stak hem in de hoogte, één lichtpuntje in een verder stikdonkere kerk. 'Licht van Christus!' riep ik. 'Voor Henk, voor mij, voor jullie allemaal', had ik er bij willen roepen, maar dat kon natuurlijk niet. Ik dacht: jullie moesten eens weten wie die kaars ontstoken heeft, in zijn duister, in ons duister. Maar ik riep alleen maar 'Licht van Christus!'

 

Maar nu kan ik het wel vertellen, want hij is er niet meer.

'Kent u deze persoon?' vroegen de rechercheurs.

'Ja', zei ik, 'dat is Henk'.

 

Ik vroeg wat er aan de hand was.

'Hij is vermoord', zeiden ze.

 

Een paar dagen later hebben we hem op St Barbara begraven. Er waren wel tweehonderd mensen. Van het buurthuis, uit de Wester, van de klaverjas club, de homofielensociëteit. Ontroerend. Hij had echt geprobeerd wat van zijn leven te maken. Een moeilijk leven, dat eigenlijk al met een achterstand begon. En als de duivelen van binnen weer opspeelden, ging hij naar een priester of naar het Leger des Heils of hij kwam bij ons langs. 'Hou me vast', zei hij dan, wat Hollands is voor Kyrie Eleison. Zijn geloof heeft hem echt vaak staande gehouden, of hem geholpen weer dapper opnieuw te beginnen .. Maar toen de duivel in een ander losbrak, had hij geen verweer.

 

Aan zijn graf hebben wij de Heer om ontferming gevraagd. Voor Henk en voor zijn moordenaar. Nog één keer heb ik 'Licht van Christus!' geroepen. Eigenlijk het enige dat je tegen de dood kunt roepen.

 

En de zondag na de begrafenis, toen ik in onze kerk tot Henks gedachtenis gesproken had, hoorde ik organist ineens 'In Paradisum' spelen.


 

Nico Terlinden, Amsterdam

Uit: ‘Kerststukjes’. (1988)

 

 

 


 

 

IN EN OM DE LUCASKERK

 

DE DOMINEE OP BEZOEK

 


De periode dat ik bezig was met mijn kennismakingsronde door de gemeente is allang voorbij. Maar misschien is er iemand tussendoor geschoten. Of de brief die ik u had gestuurd omdat ik geen telefoonnummer van u had, is ergens in de stapel weggeraakt. Of u dacht destijds ‘laat maar zitten’, terwijl u nu denkt dat het toch wel eens aardig kan zijn.

Of misschien is die kennismaking er wel degelijk geweest (wat geldt voor ruimschoots de meesten van u), maar u zou nog wel eens verder willen praten. Of juist nu is er een onderwerp, waarvan u denkt dat een gesprek met mij daarover wel eens een andere invalshoek op zou kunnen leveren. Of het is nog weer anders. Hoe dan ook: Goede gesprekken voeren hoort bij de kern van mijn werk en ik doe het ook graag. Maar als het initiatief van mij moet komen, is het goed mogelijk dat het er niet van komt, omdat ik namelijk heel vaak niet weet wie op een bepaald moment een gesprek op prijs zou kunnen stellen.

Daarom: laat het me alsjeblieft weten als u een bezoekje wilt. En denk daar vooral ook niet te zwaar over, van: ‘als ik aangeef een bezoek te willen, dan moet ik natuurlijk wel een gespreksonderwerp van betekenis hebben.’ Of ook omgekeerd: misschien is er wel iets dat juist heel zwaar drukt op uw hart. ‘Wat zou het fijn zijn dat eens met een medemens te delen!’, denkt u misschien. ‘Maar ik durf het niet aan, want mensen staan zo gauw met hun oordeel klaar!’ Mensen hebben aan mij al heel vaak gemerkt dat ik zonder oordeel kan luisteren en reageren. Dat betekent heus niet dat wat mij betreft alles oké is, maar overal blijkt altijd wel een verhaal achter te zitten. En dan wordt een gesprek mooi, en dan kan het ook bevrijdend zijn (mocht er sprake zijn van beklemming), als het over dat verhaal kan gaan.


 

Ik geef nog maar eens mijn telefoonnummer en email. 0224-541372, jaa@quicknet.nl.

 

VERJAARDAGSBEZOEK OP GEVORDERDE LEEFTIJD

In de Pastorale Raad hebben we afgesproken dat een bezoek ter gelegenheid van de verjaardag in principe door de ouderling wordt gebracht. Ik kom dan weer op een ander moment.

 

WANNEER MEDITEREN WE?

 

Voor het geval u ze niet hebt, geef ik u de data nog eens door, waarop er in het lopende seizoen in de Lucaskerk gemediteerd kan worden. Dat zijn: 14 december, 4 en 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 maart, 5 en 19 april. Steeds van 19.15 – 20.00 uur.

 

EIGEN DOMINEE, GASTPREDIKANTEN

 

Zoals u misschien weet besteed ik sinds september 10% van mijn tijd (één dagdeel per week) aan een stukje pastoraat in de kleine gemeente van Krabbendam (93 leden), die zich financieel geen eigen dominee meer kan permitteren, maar nog steeds liever zelfstandig blijft dan zich aan te sluiten bij een grotere gemeente, waarbij ze hun eigenheid kwijt zouden raken. Dat gebeurt via de weg van de detachering: ik blijf voor 100% aan u verbonden; mijn diensten aan Krabbendam worden aan de kerk van Winkel betaald en niet aan mij. Omwille van de binding aan de gemeente daar ga ik in Krabbendam vier keer per jaar voor, maar dat gaat in mindering van het aantal diensten dat ik in de Lucaskerk doe. Zo begrijpt u hoe het kan komen, zoals in november, dat ik er zomaar ineens twee zondagen achter elkaar niet ben. Dat was één vrije zondag, en de andere zondag was ik in Krabbendam.

Jan Andries de Boer


 Goede doelen collecte.

 

Onze Diaconie heeft 2 jaar lang de lagere school op het Griekse Eiland Lesbos  gesteund.Wij:  Peet en Jopie van Damme en Mariska zijn dankbaar dat er door collecten en giften  een prachtig resultaat is gekomen.

Mariska vind het heel bijzonder. Ooit is zelf mee geweest een school te bouwen in Burkino Faso En nu wordt haar school gesteund door de Kerk waar ze zelf is op gegroeid.

Mariska woont bijna 20 jaar op het Griekse Eiland. Zij zet zich daar erg in voor de school.Met de Kerst komt Mariska met haar man en 2 kinderen naar Nederland,en zal in de Oudjaars morgen dienst een Dank woord uit spreken, en tevens wordt er voor de laatste keer gecollecteerd.

 

Namens Mariska en haar ouders Hartelijk dank voor alle Collectes en Giften.

Peet en Jopie van Damme.

 

 

DE KEIZER DE HERDERS EN HET KIND

 

Vanavond worden weer besluiten genomen

door regeerders met een zwarte bril in donker pak.

Zij knippen linten door en heffen glazen

als de bevolking wordt opgeteld en vastgesteld

op de harde schijf van de statistiek.

 

Vanavond wachten ook taxichauffeurs op een vrachtje

en een zwerver verkoopt zijn laatste daklozenkrant.

Verpleegsters zijn bezig aan het eind van de gang in het hospitaal

bewakers doen in de nachtdienst hun vaste ronde

en in de keuken van het restaurant wordt de vaatwasuitgevimd.

 

Vanavond wordt ook ergens een kind geboren,

in een flatje in Chicago, op een eiland in de Zuidzee of waar dan ook.

Dat kleine wicht weet daar allemaal nog niets van,

alleen de moeder en de vader maken het van dichtbij mee,

en ze vragen zich af hoe het deze kleine zal vergaan.

 

En altijd zullen mensen blijven hopen op die kinderen

dat er een bij zal zijn die voor een ander wat betekent

dat er een bij is die mensen op weg helpt

dat er een bij is waar de wereld wat aan heeft.

bij Lucas 2 vers 1, 8 en 7

Uit: Licht dat nooit meer dooft

 

KERKENRAADSVERGADERING

 

Waarover spraken zij?

 

De kerkenraad kwam op maandag 13 november weer bij elkaar. Bij de opening steken we altijd een kaars aan. Symboliek voor het licht van Christus. Steeds ook gaan we met elkaar in gesprek over een bijbelgedeelte . Vaak is dat een gedeelte waar onze predikant de komende zondag over gaat preken.

Steeds weer een waardevolle start van de vergadering.

 

Waar hebben we het over gehad.?

Dick de Jager heeft aangegeven dat hij gaat stoppen als Kerkrentmeester.  Wij vinden dit erg jammer, maar respecteren zijn besluit. Aan de kerkrentmeesters is gevraagd om binnenkort aan te geven of er versterking moet komen.

 

Er was een uitnodiging voor de informatieavond over de nieuwe classis in Noord-Holland. Deze avond zal worden gehouden op woensdag 29 november 2017 om 19.30 uur in de ter Coulsterkerk in Heiloo. 4 leden zullen aanwezig zijn. Van de Lucaskerk te Den Haag is een bedankkaartje ontvangen van de groep die op 1 oktober jl. op bezoek is geweest bij ons in de Lucaskerk in Winkel. Zij laten ons weten dat zij een fantastische dag hebben gehad.

 

Uitvoierig staat de kerkenraad stil bij een 4-tal artikelen uit Woord en Weg. Titel: “Ieder zijn eigen kerkdienst?”  Enkele opmerkingen/gedachten: Probleem is de leeftijd. Kun je bepaalde groepen (jong belegen, jeugd, mannen, vrouwen, wijken enz.) de verantwoording voor een dienst geven? Je zou de vraag aan de gemeenteleden voor kunnen leggen: Wat en hoe zou je een dienst willen invullen? Heel belangrijk is muziek. Dit spreekt mensen aan. Er wordt een voorstel gedaan om een bezinningsweekend met de kerkenraad te houden over de toekomst van de kerk. Dit voorstel gaat naar het moderamen met de vraag een programma voor te bereiden. Volgende vergadering wordt dit programma verder behandeld.

 

De kerkenraad stemt in met de jongerendienst. Een Uitslaapdienst op 17 december 2017. Deze wordt 17 november met de catechisanten besproken.

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ontvangen alle nabestaanden het boekje “Ik bewaar je”.

Op 22 januari 2018 is er een avond met alle bezoekmedewerkers en diakenen. Het thema van de avond is “de toekomst van de kerk”. Dit is ook het jaarthema van alle bezoeken. Aan de gemeente- leden zal gevraagd worden wat voor hen van belang is voor het (voort) bestaan van de kerk.

 

De diaconie deelt mee dat de nieuwe doelcollecte voor de komende twee jaar Stichting Present Hollands Kroon zal zijn. Mw. Voogd zal hier over een stukje schrijven in de kerkbrief. Er wordt een voorstel gedaan om tijdens de gemeenteavond iets meer te vertellen over de nieuwe doelcollecte.

 

Zowel de begroting 2018 van de diaconie als van het college van Kerkrentmeesters wordt besproken en goedgekeurd.

 

Voor u opgetekend

Gerda Goossens

GEDICHT

 

Hoog in de lucht                  ( ster plaatsen)

 

Kind:     0 kijk toch, dat sterretje, hoog in de lucht,

het straalt en het pinkelt zo blij!

Het lijkt of dat lichtje iets moois heeft gezien

                                                                                                                      en het nu wil vertellen aan mij.

 

Sterretje:            Ik zag lang geleden een donkere stal

en die stal zie ik iedere keer.

Ik zag lang geleden een Kindeke klein

en dat Kindje ... ik zie het nu weer!

Het ligt in een kribbe,

het slaapt er op stro,

het is in wat doeken gewonden.

De engel vertelde erover en zo

hebben herders het Kindje gevonden.

 

 

Kind:     0 kijk toch, dat sterretje, hoog in de lucht,

het straalt en het pinkelt zo blij!

Ja, ik weet het wel, lichtje, ik weet het heel goed,

dat het Kindeke kwam ook voor mij!

 

Kindernevendienst

In de vorige kerkbrief zou een stukje hebben gestaan dat Edwin Rustenburg is gestopt met kindernevendienst. Dit stukje is er helaas niet in gekomen. Daarom nu alsnog. Edwin moest keuzes maken en zijn prioriteit blijft liggen bij de jongeren nevendienst. Wij bedanken hem voor de tijd die hij, op geheel eigen wijze, aan de kinderen heeft besteed. “Als de kinderen blijven komen, kom ik ze vanzelf wel weer tegen bij de jongeren nevendienst” aldus Edwin.

Inmiddels zitten we midden in het project van Advent en Kerst “Een nieuw begin”. Iedere week een verhaal en het openen van een luikje op de verbeelding die in de kerk staat.

25 december Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een gezinsdienst. In deze dienst wordt het Advent/kerstproject afgesloten. Ds. Jan Andries de Boer zal deze dienst voor jong en oud leiden en Winkels Harmonie verleent haar medewerking. In de dienst is ook een herder aanwezig die alles rondom de geboorte van Jezus zelf heeft meegemaakt.

Iedereen is welkom met deze feestelijke dienst. Na afloop is er koffie, thee en chocolademelk en natuurlijk een kerstkrans. Voor de kinderen is er een presentje.

 


 

 

ZONDAG 11 FEBRUARI 14.00 UUR

GOSPELKOOR SIGNALEN UIT SNEEK

komt weer bij ons op bezoek,

met hun nieuwste kerkdienst vullend programma

 

 

 

 

GENIETEN

 

Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een pijp roken. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag.’ zei de visser. ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’ ‘Wat zou ik ermee moeten?’ ‘Je zou geld kunnen verdienen,’ luidde het antwoord. ‘Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten te kopen en die zouden je nog meer vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten ... Misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn, net als ik.’ ‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten.’ ‘En wat denk je dat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser.


 

DIACONIE

 

Diaconaal project school op Lesbos.

Na 2 jaar sparen voor de school op Lesbos, sluiten we dit project op oudejaarsdag af. Mariska van Damme zal dan in de dienst aanwezig zijn en een cheque ontvangen. Er zal die ochtend ook nog gecollecteerd worden voor de school. De stand is momenteel ruim 2700 euro en daar komt dus nog iets bij. Mariska zal vast nog wel iets komen vertellen over de school. Iedereen bedankt die een steentje bij heeft gedragen aan dit project. Volgende kerkbrief hopen we nog verslag te kunnen doen van wat Mariska ons vertelt.

 

Nieuw project voor de doelcollecte - Stichting Present


De komende 2 jaar hebben we weer een doel in de buurt gekozen, en wel Stichting Present Hollands Kroon.  Stichting Present wil een brug vormen tussen mensen, dat mensen omzien naar elkaar. Het is een christelijke organisatie die de betrokkenheid van groepen uit kerken, bedrijven, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als "vrijwilligersmakelaar" biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en  goed bestede dag te beleven door zich op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present wil zo de christelijke gemeenschap mogelijkheden bieden om meer present te zijn in de samenleving, door om te zien naar mensen met weinig geld, gezondheid of sociale netwerken. Helpen waar geen helper is. De samenwerking met maatschappelijke organisaties is onmisbaar, zij weten welke hulp er nodig is en waar vrijwilligers het beste kunnen worden ingezet. Dit kan zijn een (deel van ) huis opruimen, administratie op orde brengen, verven of behangen, tuin opruimen, maar ook uitje voor minima of aandacht voor iemand kan er onder vallen. Per locale stichting is een professionele coördinator aanwezig die een team van vrijwilligers aanstuurt. Stichting Present wil helpen om invulling te geven aan het dienend gemeente zijn. Een dienende solidaire gemeente midden in de samenleving is ook een missionaire gemeente; een gemeenschap van mensen die willen leren om te leven vanuit Gods genade en beschikbaar willen zijn voor de ander. Zo wordt de confrontatie met armoede vertaald in bewogenheid en betrokkenheid.

De komende tijd zult u via de kerkbrief regelmatig wat horen over de Stichting Present, u kunt ook zelf een kijkje nemen op de site van Stichting Present Hollands Kroon.


Pietie Voogd

 

HANDLEIDING POSTZEGELS EN KAARTEN SPAREN

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.

Hoe kunt u helpen?

Door kaarten en postzegels te verzamelen! Graag vertellen wij u waar u op dient te letten.

 

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

 

Richtlijnen voor verzameling:

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.

 

·         Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst!

·         Eigen gemaakte kaarten kunnen niet worden verkocht!

·         Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):

·         Anton Pieck

·         Rien Poortvliet

·         Rie Kramer

·         Marjolein Bastin

·         Anne Geddes

·         Unicef

·         Removos (mond en voetschilders)

·         Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),

·         De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

·         Geboortekaartjes

 

U kunt de kaarten inleveren in de ronde ton in de voorhof van de kerk. De leden van de diaconie nemen ze dan weer mee als ze naar Utrecht gaan voor een diaconale dag en leveren ze daar in.

·         Brillen worden niet meer door de kerken ingenomen.

 

 

WERELD LEPRA DAG 28 JANUARI 2018

 

Nooit meer een knuffel


Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 28 januari wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde handen zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het ergste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen!

En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw vermeden. Kunt u zich voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in de lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in de lepraziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!

Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen. Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten.

Samen met andere kerken wereldwijd willen we in actie komen op Wereld Lepra Dag. Er zal die zondag een extra deurcollecte worden gehouden die we van harte bij u aanbevelen.

Ook is het mogelijk een gift over te maken op: NL49 INGB 0000 889 889


 

Dorcas Voedselactie

 

Van 5-12 november werd ook bij ons de tweeëntwintigste Dorcas Voedselactie gehouden. Bij  3 kerkgenootschappen en in de Superrr( ’t Veld) werden 23 volle dozen verzameld. In de collectebussen in de kerken zat € 72,70 en de verzegelde, geijkte bus bij de Superrr wordt bij Dorcas in Andijk geteld.

Op zorgboerderij “Buitengewoon in de Polder” van Laura Rustenburg is alles uitgezocht en per product in dozen gedaan. Zo werden toch maar mooi 23 dozen gevuld. Fam. Rustenburg heeft de dozen naar Dorcas in Andijk gebracht.

Inmiddels hebben we een schatting kunnen maken van het totaal aantal opgehaalde voedselpakketten. Het gaat om meer dan 36.000 pakketten,dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar! Wat een geweldige opbrengst!

Momenteel worden de pakketten samengesteld en zullen de komende maanden getransporteerd worden.

 

Omdat wij om hen geven

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt eraan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen.

Omdat wij om hen geven geef ik nog een keer het banknummer voor een donatie:

NL04 RABO 0106 2500 00

 

Iedereen heel erg bedankt voor de hulp en de inbreng.

Namens onze diaconie, Anyke Rienstra

 

Collecten, komende tijd

25 december 2017, KIA/Kinderen in de knel

Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië

Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/kerst.Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerst.

 

28 januari 2018, PKN/Catechese en educatie

Wijzer worden in de kerk.

Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de de kerk?  In september 2018 start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bij scholing en praktische trainingen op diverse terreinen.De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals envrijwilligers voor hun werk in de gemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Educatie en Catechese 2018.


 

4 februari 2018, KIA/Werelddiaconaat

Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.

 

 

SPECIALE PROJECTEN

Water is leven!

Sinds jaren ben ik werkzaam in het zuiden van Gambia. Waar geen elektriciteit en de Water voorziening echt een probleem is! De waterputten worden duurzaam gebouwd. Dit jaar heb ik 13 nieuwe waterputten kunnen realiseren. Waardoor de mensen hun groentetuin weer kunnen onderhouden. Schoon Water voor de was, hygiëne, en natuurlijk schoon drinkwater.! Water=leven!

 

Helma is de vriendin van Margriet . Zij doet vrijwilligerswerk in Gambia, bij sommigen in de kerk bekend van Facebook.

Daar niet iedereen op Facebook ziet kwam dit verzoek van Helma. 

https://www.doneerdoel.nl/actie/262/water-is-leven

 

Mede namens Helma Schnyder hartelijk dank.

Hartelijke groet,

Margriet Eijlers. 

 

 

KERKRENTMEESTERS

Beste gemeenteleden,

We willen de Actie Kerkbalans weer onder u/ jou  aandacht  brengen. Het thema voor 2018 is;  Geef voor je kerk.                      

Deze wordt gehouden van 20 januari tot 5 februari 2018

 

Gedurende die periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan afleveren en de antwoordenvelop met uw/jouw toezegging later weer ophalen.

 

“Samen verantwoording dragen is kerk zijn” of  “Moet bij ons allemaal leven” en  “lof voor de vrijwilligers die op pad gaan”.

 

Zomaar een paar gedachtes er over.  Want wij kunnen geen  succesvolle TV campagne  maken, of ons laten opsluiten in een glazen huis  voor het goede doel en we stappen ook niet op de fiets om zoveel mogelijk geld in te zamelen. 

 

Maar we moeten het hebben van elkaar, en dat zijn wij als gemeenteleden, die de kerk een warm hart toedraagt  om geld te geven aan Actie Kerkbalans.  Afgelopen jaar hebben velen van u ons gesteund en daar zijn we u dankbaar voor.

 

Met een vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

 

MISSIONAIRE WERKGROEP

 

Dag allemaal,

bij deze kerkbrief krijgt u ook het kerstnummer van de Elizabethbode.

En natuurlijk hopen wij dat u zegt: ‘Dit blad wil ik wel vaker lezen’.

Geef het dan even door aan één van de leden van de Missionaire werkgroep

Of bel Anneke Goudswaard ( 0224-542705) Email: ackh2017@ziggo.nl

 

VORMING EN TOERUSTING

 

laat je

inspireren

als deze kerkbrief uitkomt, zijn er inmiddels 3 avonden geweest.

19 oktober was er een Bijbelstudie avond. Deze avond werd de tekst bestudeerd waarover Ds. Jan Andries de Boer in de komende tijd een preek zal houden. Dus geen preekbespreking, maar een preekvoorbereiding. Jammer dat we met zo’n klein groepje waren.

16 november hielden we ons bezig met bibliodrama olv Siep Rienstra. Op een heel andere wijze bestudeerden we het verhaal van Jop. We moesten er eerst erg in komen, maar naar mate de avond vorderde konden we ons inleven in Jop, het schip, de bemanning, de zee en de storm. Wederom een klein groepje, maar een avond die eigenlijk te kort was.

13 december keken we naar de film Osama over de toestand in Afghanistan tijdens de Taliban. Daarover in de volgende kerkbrief een verslagje.

 

In de tweede helft van het seizoen zijn de avonden als volgt:

·         18 januari:          Bijbelstudie olv Jan Andries (zoals hierboven omschreven op 19 oktober)

·         22 februari:        Bijbels koken olv Janny

·         22 maart:            Bloemschikken olv Tiny

·         19 april:               Popmuziek en religie

Namens de groep, Anyke Rienstra

 

 

KERKINACTIE

 

Vandaar wordt Kerk in Actie-magazine

 

U kent Vandaar als de uitgave van Kerk in Actie. Vanaf nu heet Vandaar Kerk in Actie-magazine. Afgelopen jaar is Vandaar al in verschillende vormen verschenen, onder meer als het magazine ZOUT of als de Vandaar-special ZEGEN.Uit deze uitgaven is het Kerk in Actie-magazine ontstaan,waarin u verhalen leest die aansluiten bij projecten of acute noden in de wereld waar Kerk in Actie in haar campagnes aandacht voor vraagt. 

 

 

KIJK OP DE WERELD

 

Amnesty International     

 

GOED NIEUWS


 

Op 22 oktober werd de Bahreinse mensenrechtenverdediger Ebtisam al-Saegh vrijgelaten uit de gevangenis. Ze bedankte Amnesty en iedereen die voor haar in actie kwam voor hun inzet: ‘Ik wist van jullie steun. Daardoor was ik blij en voelde ik me veilig, wat enorm belangrijk is voor gevangenen.’

 

Begin oktober werd de Oezbeekse mensenrechtenverdediger AzamFarmonov na 12 jaar gevangenschap vrijgelaten.

 

In China werden WuMingliang en PengHeping vrijgelaten. Zij bedanken iedereen die voor hen actie heeft gevoerd  .      


 

(voor alle 4 personen werden brieven geschreven en via de media actie gevoerd)

 

 

Hieronder het verhaal van RasulKudaev uit Rusland. U kunt hem een kaart sturen:

 

RasulKudaev werd op 23 december 2014 veroordeeld tot levenslang voor het organiseren van een terroristische aanval op overheidsinstallaties. Hij beweert echter onschuldig te zijn en er zijn getuigenverklaringen die zijn alibi bevestigen. Tijdens het politieverhoor werd hij gemarteld om een bekentenis af te dwingen.

De verklaringen die RasulKudaev aflegde werden gebruikt als bewijs in zijn rechtszaak. Dit is een ernstige schending van het internationaal recht. Kudaev diende in november 2005 een klacht in wegens marteling. Er zijn foto’s, getuigenverklaringen en documenten die zijn klacht ondersteunen. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de beschuldigingen. Hij heeft ook een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zijn zaak is nog in behandeling.

Rasul schreef in juli 2017 dat de leefomstandigheden in het strafkamp zeer slecht zijn. Ook zegt hij dat de bewakers hem regelmatig slaan en bedreigen. Hij kampt met gezondheidsproblemen, maar durft niet in de gevangenis onderzocht te worden. Hij is bang dat er dan ‘iets met hem’ gebeurt.

 

Stuur RasulKudaev een groet als morele steun.

TAAL

Russisch of Engels (in blokletters)

 

VOORBEELDGROET

UvazhaemyiRasul,

My podderzhivaem Vas v Vasheiborbe za spravedlivoerassmotrenieVashegodela.

Dear Rasul,

We support you in your fight for a fair trial.

 

ADRES

KudaevRasul Vladimirovich, b. 1978

FKU IK-6 “Black Dolphin”

461505 Orenburg Oblast, g.Sol-Iletsk,

Ul.Sovetskaia, 6.

 


 

VLUCHTELINGENWERK

Onze kleermaker heeft nog steeds geen identiteit

 


Hij had al zijn hoop gevestigd op deze rechtszaak. Nu zou zijn identiteit erkend worden en zou hij een verblijfsvergunning krijgen. Dat was de droom. Maar Sa’ir, de Rohingya-kleermaker uit ons vorige verhaal, heeft verloren. De rechter vindt dat hij niet afdoende kan aantonen wie hij is. En dus zit Sa’ir klem; hij kan niet vooruit, hij kan niet achteruit. Geen identiteit = geen toekomst.

 

De autoriteiten kunnen je niet uitzetten naar een ander land, maar een bestaan hier opbouwen kun je ook niet. Want zonder identiteit kun je geen diploma halen, geen baan krijgen, geen rijbewijs halen, niet trouwen, niks. Las u het vorige verhaal over Sa’ir al? Een jonge man in onze bbb+ opvang in Groningen.

 

Hij vertelde over zijn leven op de vlucht, altijd weer verder trekkend, op zoek naar een mogelijkheid een bestaan op te bouwen. Ergens wonen & werken, mensen om je heen, gezelligheid, vrienden maken, misschien wel de liefde vinden. Meer dan dat behelst zijn droom niet. Een bestaan. Gezelligheid.

 

Vanaf zijn dertiende werkte hij in kledingateliers in India, Pakistan, Iran en Turkije. U draagt misschien iets wat hij heeft gemaakt. Of een van zijn ontelbare lotgenoten. De kans is niet denkbeeldig. Veel, heel veel, van onze kleding komt uit dit soort ateliers.

 

Zijn ouders vluchtten met hem uit Myanmar toen hij nog klein was, vertelde Sa’ir eerder. Daar, in het vluchtelingenkamp in Bangladesh, stierven ze. Zijn oom zorgde nog een poosje voor Sa’ir en zijn broer. Daarna trokken de broers verder. Dergelijke reizen gaan niet met een ticket op naam. En op de vlucht worden geen paspoorten aangevraagd. Hij belandde uiteindelijk in Nederland.

 

Sa’ir zegt Rohingya te zijn. Deze etnische groep in Myanmar, het vroegere Birma, is volgens de VN een van de meest vervolgde minderheden ter wereld. De IND twijfelt aan dat verhaal. Het helpt niet dat Sa’ir eerder een andere naam heeft opgegeven. Daarmee laadt hij de verdenking op zich dat hij zegt dat hij Rohingya is, omdat hij dan een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen.

 

Maar de Rohingya gemeenschap in Nederland ziet hem als een van hun. Zij hebben de kwestie onderzocht; ze hebben Sa’ir bevraagd en zijn identiteit gecheckt bij mensen uit de kleine gemeenschap waar hij opgroeide. Hun conclusie: hij is Rohingya. De rechter vindt echter dat Sa’ir onvoldoende kan bewijzen dat de documenten betrekking hebben op hemzelf. Ze zouden over iemand anders kunnen gaan.

 


De kleermaker is terug bij af. Geen identiteit, geen toekomst.

Verhalen en gebeurtenissen uit de BBB opvang in Groningen

 

NBG wil kinderbijbels geven aan 25.000 kinderen in India     

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil  25.000 kansarme kinderen in India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun taal. Eén kinderbijbel kost € 5,-.

India is ongeveer 95 keer zo groot als Nederland en heeft ruim 1,3 miljard inwoners. Het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste bevolkingsgroepen.

 

De kerken in India trekken zich het lot aan van de kasteloze kinderen. In de Bethesda Bible Mission Church zijn de kinderen meerdere dagen per week welkom. Pastor Lakshmi heeft er naschoolse opvang opgezet en nodigt arme kinderen persoonlijk uit.
‘Het lukt veel ouders niet om goed voor hun kinderen te zorgen. Vaak krijgen ze maar één keer per dag eten. Dat gaat me aan het hart’, zegt Lakshmi.
In de kerk krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding en er worden spelletjes gedaan. Samen zingen en luisteren naar bijbelverhalen staat ook op het programma.
‘De kinderen luisteren aandachtig naar de bijbelverhalen’, vertelt de pastor. ‘Ze herkennen zich vaak in bijbelse figuren en vinden het fijn om te horen dat God naar hen omziet. Een eigen kinderbijbel is voor deze kinderen een groot geschenk.’


 

Dwalen door verhalen

 

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen.

 

Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. ‘Op die manier helpt Dwalen door verhalen om in gesprek te raken van hart tot hart,’ zegt beeldend kunstenares Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze droeg het boek op aan haar moeder, die op latere leeftijd vergeetachtig en dement werd. ‘Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig’, vervolgt ze. ‘Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.’

 

Onderwerpen

In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten, verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs af kennen. Zo is het bezoek dat Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid.

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

PUZZEL: Verborgentaal

 

Van de schuingedrukte namen staan de letters in de verkeerde volgorde. Weet jij welke namen er worden bedoeld?

Schrijf van elke naam de eerste letter op. Je ontdekt dan de naam van een taal in Suriname. Dit jaar verscheen er een bijbelvertaling in deze taal.

 

1. Saulus was aanwezig bij de steniging van Snuf Saté.

2. Kakbeerwas de moeder van Jakob en Esau.

3. De ark van Noach liep vast op het gebergte van Tarara.

4. RasendeKanbus was de koning van Babel.

5. Sander A. was één van de twaalf apostelen.

6. iRond-M was een geweldig jager.

7. Lucas droeg zijn boeken op aan Teus Foli.

8. Slaaf MussiOne liep weg bij Filemon.

9. De stad waar Jona naartoe moest was in Veen.

10. Godin E. versloeg de Midjanieten met 300 man.

11. Niet ver van Jeruzalem ligt de Blije Grof.