De Kerkenraad van de
               Protestantse Gemeente  Winkel e.o
 
Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer  Bosstraat 95  1731 SC Winkel   0224 - 541372                   
 
Kerkenraad - Moderamen
Predikant                                                Ds. J.A.A. de Boer  0224 541372
Voorzitter  ouderling                      dhr.S. Rienstra   0224 531 611
Scibra                                                      mevr. J. Oudejans 0226 410848                  
ouderling                                                 mevr. Sietse Bakker
diaken                                                      mevr. P. Voogd
 Siep vertegenwoordigd ook het college van kerkrentmeesters in het moderamen

 
         
Pastorale ouderlingen (pastorale raad)
dhr. Siep Rienstra          
mevr. Tiny van Splunter 
mevr. Dinie Berends 
voorzitter Ds Jan Andries de Boer
           
 Ouderlingen - Kerkrentmeesters:                          
                                                                                                                                                 
                                    dhr. Nico Voogd                                 
                                             dhr. Dirk Huizinga 
                                             dhr. Eddy Kremer  
                                             dhr.Hans van Gelder
  Dit college heeft besloten om voortaan met drie mensen verder te gaan. Nico Voogd is voorzitter, Eddie Kremer, secretaris en Dirk Huizenga.                 

  Mevr. Annelies Rustenburg, administratie

                                          
                                                                         
Diaken:                                                         mevr. Pietie Voogd
                                                                                       mevr. Gerda Goossens                             
                                                                                       dhr. Luuk Klazinga                            
                                                                                       dhr. Gert Jan Herder                                                                                     
                                                                                       administrateur diaconie:      mevr. Dieneke Witte