De Kerkenraad van de
               Protestantse Gemeente  Winkel e.o
 
Predikant:   Ds. J.A.A. de Boer  Bosstraat 95  1731 SC Winkel   0224 - 541372                   
 
 

Kerkenraad - Moderamen
Predikant                                                Ds. J.A.A. de Boer  0224 541372
Voorzitter                                      dhr.S. Rienstra   0224 531 611
Scibra                                                      mw. L. van der Weerd  0224 221 707                  
afgevaardigde ouderlingen                dhr. J. de Heer
afgevaardigde kerkrentmeesters     dhr.  D. de Jager
afgevaardigde diakenen                     dhr. P. Boonstra 
 
         
Pastorale ouderlingen (pastorale raad)
dhr. Siep Rienstra

dhr. Joop de Heer
            
mevr. Tiny van Splunter
 
mevr. Dinie Berends
 
mevr. Sonja Verhulst
           
Kerkrentmeesters:                          
                                     dhr. Joop de Heer
                                                                                                               
                                    dhr. Peet van Damme                                   

                                             mevr. Annelies Rustenburg
                                            
                                             dhr. Dick de Jager
                                         
 dhr. Ad de Graaf  als penningmeester

 
Diaken:                                                         mevr. Pietie Voogd
                                                                                       mevr. Gerda Goossens                             
                                                                                       mevr. Jenny Evers                              
                                                                                       mevr. Marijke Groen
                                                                                       mevr. Louise van Splunter 
                                                                                       dhr. Piet Boonstra
                                                                                       mevr. Loes van der Weerd
administrateur diaconie: Dieneke Witte
 
  

 

                                    
                            
                             
Onze kerk is goed vertegenwoordigd in de classis
 
 dhr. Siep Rienstra
 en mevr. Loes van der Weerd-Hogeweg als adviseur