DIACONIE
                                                       

DOELCOLLECTE 2020

STRAATMEISJES IN GHANA  


In Ghana leven 100.000 kinderen op straat,van wie 35.000 in Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op. Ze leren een vak en worden gestimuleerd om daarna terug te keren naar hun geboortedorpen. Daar krijgen dorpsmeisjes ook voorlichting om te voorkomen dat ze naar de stad trekken.

Kansloos en uitgebuit in de grote stad. Veel meisjes komen door armoede gedreven naar de grote stad. Ze werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Als ze te weinig verdienen moeten ze op straat slapen. Een straatmeisje zegt: Ik dacht dat ik snel geld zou verdienen, maar niemand zit hier op mij te wachten. Ik heb er slapeloze nacht van. Wat moet ik tegen mijn familie zeggen nu ik geen geld kan sturen?

Als de meisjes bij het opvangcentrum komen hebben ze geen vaardigheden. Als ze weggaan zijn ze kapster, naaister, pedicure, kok of maken sieraden. Daarmee kunnen ze onafhankelijk hun geld verdienen, zichzelf onderhouden en zelfs hun familie ondersteunen. Zo worden ze uit de armoede gehaald.

 

Dit is een project van Kerk in Actie en komend jaar willen wij hier geld voor inzamelen, als doelcollecte. Daardoor zult u gedurende het jaar meer over de straatmeisjes in Ghana kunnen lezen en hopen we via Kerk in Actie deze meisjes de kans te geven om een vak te leren in dit opvangcentrum.


 

 


Doelcollecte 2018 - 2019

St. Present Hollans Kroon

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
In 1 dag komt er echt iets van de grond 
Dat kan eenmalig, op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.  Maar ook  ook als jouw groep zich  op structurele basis voor een ander in Hollands Kroon  wil inzetten kunnen jullie je aanmelden. Het doel van Present is om een  beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij  steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!
Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief
Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Hollands Kroon samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.


Kontaktgegevens: Anja de Jong-Kempeneers
Alg.Coordinator Present Hollands Kroon    Mobiel 06-37278921

2018 - 2019  Stichting Present

2016 - 2017  Molyvos op Lesbos

     

                                                                                                  

2014 - 2015  Dovenpastoraat


2012 - 2013  Jemina

  

2010 - 2011  Varanasi weduwe project India