DIACONIE
                                                                       

                                                           sterk voor anderen -


DIACONIE


OUDERENUITJE 2017


Dit jaar stond het ouderenuitje op het programma, op stap met de ouderen (de tachtigplussers) van onze gemeente. Deze keer hadden we gekozen voor een gezellige middag in dierenpark Blanckendaell in Tuitjenhorn.

Alles was geregeld. De datum (vrijdag 8 september), rolstoelen, chauffeurs, koffie met gebak, drankje met hapje, mooie uitnodigingen. Maar…het weer viel niet te regelen. De hele week was het al compleet herfst en die vrijdag zou het wel heel erg slecht weer worden en ja, we gingen wel met oudere, kwetsbare mensen op stap, de oudste was 97 jaar. Die donderdag moesten we beslissen, ook i.v.m. de catering, wat we zouden doen. Zo besloten we om het uitje dan toch maar een week uit te stellen. Dan konden twee echtparen die 8 september niet mee konden toch mee, maar konden een paar begeleiders niet mee. Maar andere begeleiders waren snel gevonden.

Maar, helaas, ook de weersvoorspelling voor 15 september zag er slecht uit. Nog verder in de tijd verschuiven werd moeilijk. Er moest iets gedaan worden en zo hebben we op donderdagmiddag contact opgenomen met museum Vreeburg in Schagen of we daar terecht konden. Ja hoor, dat was mogelijk, alleen het gebak, daarvoor moesten we zelf zorgen en ook een hapje en drankje kon daar in het museum niet. Vindingrijk als we zijn gaf dat geen probleem, gebak verzorgen we zelf en dat hapje en drankje doen we een volgende keer dan maar. Het uitje, waarop de mensen zich verheugden, moest doorgaan.

Met 17 gasten en 6 begeleiders vertrokken we naar museum Vreeburg. Daar stond een geïmproviseerde lange tafel van schragen en platen voor ons klaar, keurig gedekt voor koffie/thee met gebak. We hoefden alleen nog maar aan te schuiven. Het gaf bij veel gasten een gevoel van herkenning. Zo ging het vroeger ook bij de grote gezinnen.

Eerst kregen we een diapresentatie over het museum. Dit was van oorsprong een rijtuigmuseum met ook de wagens die op de West-Friese optocht mee rijden. Daarna gingen we in twee groepen, met elk een vrijwilliger, door het museum voor een rondleiding. Er was erg veel te zien, en er werd veel verteld over het leven op de boerderij vroeger. Wie kon ging ook boven kijken. Er was veel herkenning bij de gasten en ze genoten volop. Na deze best wel lange rondleiding was het tijd voor de koffie/ thee met gebak, wat eenieder zich goed liet smaken. De meeste mensen kenden elkaar wel en zo ontstonden al snel leuke gesprekken. Rond halfvijf regende het en kwamen alle chauffeurs met de auto voorrijden. Tijd om op te breken.

We kunnen terugzien op een geslaagd uitje en wat betreft Blanckendaell: wat in het vat zit, verzuurt niet.

Namens de diaconie wil ik ook alle begeleiders van harte bedanken voor de medewerking.


Pietie Voogd, voorzitter diaconie

 

VOEDSELBANK


Ter herinnering. Nog steeds kunt u producten inleveren in de kerk voor de voedselbank. Het gaat dan om houdbare voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en toiletartikelen. Als u het op de tafel in De Voorhof legt, zorgt de diaconie dat het op de plaats van bestemming komt.

Per week worden er 160 pakketten uitgedeeld. De voedselbank in Anna Paulowna is voor de gemeente Hollands Kroon en voor Schagen. Er zijn 6 uitdeelpunten: Anna Paulowna, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Warmenhuizen en Nieuwe Niedorp. Wekelijks zijn er gemiddeld 68 medewerkers/vrijwilligers actief met inpakken, ophalen, wegbrengen en uitdelen van de pakketten.

De voedselhulp is niet structureel, maar meestal voor 3 tot 6 maanden tot maximaal een periode van 3 jaar. Uitzonderingen hierop behoren tot de mogelijkheden.

Als diaconie hebben we op ons genomen om deze extra producten in te zamelen en daarom is uw inbreng hard nodig. Blijft u meedoen? Samen kunnen we het voor een ander beter maken. Dank u wel.


De diaconie

 

 

COLLECTE OPBRENGSTEN

 

 

diaconie

kerk

27 augustus

 

€ 55,40

€ 43,05

3 september

Missionair werk

€ 74,85

€ 49,80

10 september

Zending

€51,40

€38,80

17 september

Vredesweek

€ 60,90

€ 45,05

 

Extra: Kerkinactie

€ 106,10

 

24 september

                Geen dienst in verband met Corso

1 oktober

Blofdienst                                                                                                         € 588,37,--

8 oktober

 

€ 60,80

€ 44,60 (Deur €48,70)

15 oktober

 

 

 

22 oktober

Oecumenische dienst; collecte voor Molivos, Griekenland         € 300,--

29 oktober

 

 


 


5 november 2017. KIA/ Najaarszending

Theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen. Geeft u ook?

 

12 november 2017, KIA/Collecte Diaconaat

VluchtelingenWerk Nederland biedt asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Daar wordt volop gebruik van gemaakt.Op vakantie gaan is voor de meeste mensen in Nederland heel gewoon. Voor vluchtelingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist iets bijzonders. Normale vakanties zijn voor hen te duur. Terwijl het – zeker voor kinderen – erg fijn is om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak stressvolle woonsituatie.

Voor veel asielzoekerskinderen is een dergelijke vakantie de eerste vakantie sinds jaren. Naast de reguliere vakantieweken is er ook een aanbod van themaweken en vakantieactiviteiten op of in de buurt van het asielzoekerscentrum. Op diverse asielzoekerscentra wordt er bijvoorbeeld een circusweek georganiseerd waar kinderen met veel plezier aan meedoen. Er is ook een aanbod van sport-, theater- en muziekweken. De eenoudergezinnen kunnen zich vermaken met o.a. samen fietsen, kookworkshops, kaarsen maken en het bezoeken van attracties.

VluchtelingenWerk Nederland werkt samen met verschillende organisatie om de vakantieweken te realiseren, zoals Nivon, YMCA, Humanitas en Stichting Capriool.

VluchtelingenWerk Nederland laat de werving en selectie van deelnemers over aan de regionale afdelingen omdat zij een goed contact hebben met de mensen die er voor in aanmerking komen. Verder komt het accent steeds meer te liggen op kindervakantieactiviteiten in de buurt van de verschillende asielzoekerscentra. Zo kunnen er meer kinderen deelnemen en blijven de kosten relatief laag.

Kinderen en jongeren van vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen zitten in de knel. Zij hebben te maken met onzekerheid en spanningen. Juist hen ontspanning en spel aanbieden, is een mooie vorm van diaconaal werk.De Lageren school op Lesbos.

 

De Diaconie van de Lukas kerk steunt de Lagere School op Lesbos.

Het school bestuur is daar heel erg blij mee,

In oktober waren Peet en Jopie bij Mariska op Lesbos. Zij mochten een kijkje nemen in de school. Daar hebben ze enkele foto’s gemaakt. Deze hangen nu op het prikbord in de Voorhof. In deze kerkbrief een paar afdrukken.

 

Jopie vertelt: “Ik ging 60 jaar in de tijd terug,het gebouw is Imposant en prachtig maar als je binnen loopt krijg je een ander gevoel. Het is terug in de tijd. Gelukkig weten de Griekse kinderen niet hoe bijvoorbeeld de scholen er in Nederland uitzien.

Maar voor de kinderen daar is het fijn dat zij naar school kunnen gaan en heerlijk genieten van het schoolplein. E zijn weinig of geen speeltuigen op het schoolplein. Toch vermaken zij zich met Voetbal en Springtouw. Ze weten gelukkig niet beter.  In de zomer hebben ze echter weer volop zon. Het strand en de zee zijn dichtbij”.

 

Jopie vervolgt: “Waar het schoolbestuur nu het eerst aan denkt is het aanpakken van de  raamkozijnen,zodat er in de winter minder stookkosten zijn en de tocht en de wind minder ruimte krijgen in de school.

Peet heeft de Wijzen uit het Oosten van hout getimmerd,en Mariska gaat ze bekleden met stro, takkenen oude kleden. Wat er maar voor handen is.

Ook is het school bestuur druk bezig met de voorbereiding voor de Kerstmarkt die wordt gehouden begin december. Wij konden zo ook een steentje bijdragen.Het geld wat van de Kerstmarkt binnen komt wordt besteed voor activiteiten voor de kinderen. Denk aan een Musical, het schoolreisje en het afscheidsfeestje voor de kinderen die aan het einde van het school jaar van school gaan”.

 

Een hartelijke groet van de mensen uit Molivos,op het Griekse eiland Lesbos.

Peet en Jopie van Damme

Mariska, de kinderen en de directeur

 


 

SCHOOL MOLIVOS

 

Vanuit de gemeente kwam de vraag hoe men geld over kon maken voor ons diaconale projekt de school Molivos op Lesbos.

Hier het rekeningnummer van de diaconie:  NL50 RABO 030.56.02.020 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Winkel met vermelding school Molivos.

In de vorige kerkbrief hebt u een heel verslag kunnen lezen over deze school, daarom deze keer geen uitgebreid verslag. Wel wil ik u meedelen dat de diaconie aan het nadenken is over een activiteit om extra geld binnen te krijgen voor Molivos, maar daar hoop ik u in de volgende kerkbrief meer over te kunnen vertellen. Pietie Voogd.

 

DIACONAAL PLATFORM VAN DE KERKEN IN HOLLANDS KROON

 


Donderdag 17 maart was er een bijeenkomst voor o.a. diakenen, leden van PCI's en vertegenwoordigers van WMO-raad en Stichting Present in de kerk van Slootdorp o.l.v.Burret Olde. De bijeenkomst was voorbereid door de scriba van de classis Alkmaar Siep Rienstra, voorzitter classis Hoorn/Enkhuizen ds. Jonathan Zondag, CU-raadslid Johan Paul de Groot en Burret Olde gemeenteadviseur.

Er was een goede opkomst van vooral diakenen verspreid uit de gemeente Hollands Kroon. Het doel van de avond was de oprichting van een diaconaal platform, maar zover is het nog niet gekomen. Kerken zien om naar de naaste in nood; in de kerk en daarbuiten. Ze helpen waar geen helper is. Steeds meer diaconale initiatieven en projekten voor diverse doelgroepen zij het gevolg. Maar soms is er daarbij helemaal geen contact tussen de verschillende kerken en hulporganisaties in dezelfde plaats. Binnen de gemeente Hollands Kroon zijn veel kerken. Samenwerking binnen het diaconaal Platform biedt voordelen. Samen sta je sterker. De ontwikkelingen in de samenleving zijn groot en de uitdagingen die dat met zich mee brengt, kun je niet in je eentje oppakken. Meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen nu de overheid zich terugtrekt. Lokale samenwerking op het diaconale terrein wordt daarom steeds belangrijker. Ook omdat de zorg en dienstverlening is gedecentraliseerd naar de burgerlijke gemeente. Het bundelen van visie, kennis, ervaring, kracht, energie, expertise, tijd en geld kan het diaconale werk in je eigen plaats ten goede komen. Je kunt als platform als één loket fungeren voor burgerlijke overheid en voor vrijwilligersorganisatie. Bovendien krijgen de kerken door samen te werken ook een duidelijker gezicht naar buiten toe. Afstemming n.a.v. een inventarisatie van kerkelijke activiteiten, gericht op bepaalde doelgroepen, is nuttig.

Er werden ervaringen gedeeld waar de diverse diaconiën al mee bezig zijn, zoals noodfonds, hulp aan Present, middag voor vluchtelingen organiseren, maaltijden organiseren e.d.

Op maandagavond 25 april zal er een vervolgavond zijn waarop wethouder Mary van Gent is uitgenodigd. We houden u op de hoogte


Pietie Voogd

KLEINSCHALIGE OPVANG HOLLANDS KROON

 


Vluchtelingen (asielzoekers) stromen Europa binnen. De Europese landen gedragen zich machteloos om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor de opvang. Ondertussen dient zich achter het probleem van eerste opvang, de nog grotere uitdaging aan van inburgering en mensen actief betrekken in onze samenleving. Daarom is er een werkgroep opgericht voor kleinschalige opvang in de gemeente Hollands Kroon. Ze gaan uit van een aantal punten.

1.    Draagvlak voor decentrale huisvesting, oftewel gespreide kleinschalige opvang voor asielzoekers. 

2.    Draagvlak door burgerparticipatie vanuit het gastdorp, burgers actief optreden en inschakelen voor het proces van inburgering en opname in de samenleving.

3.    Draagvlak door snel-tijdige inburgering. Ontvang mensen waardig, menselijk, humaan. Gasten wegwijs maken, vertellen hoe alles werkt, wat de regels zijn en daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid geven. 

De werkgroep stelt zich tot doel een pilot op te starten in Nieuwe Niedorp/Winkel, dat wil zeggen een eerste opvanglocatie voor ongeveer 30-40 (oorlogs-)vluchtelingen. Hiermee wordt bedoeld vluchtelingen die nog geen status hebben, maar van wie redelijkerwijs en in een vroeg stadium kan worden aangenomen dat zij goede kans hebben op het verkrijgen van een verblijfsstatus. In officiële COA terminologie zijn deze mensen asielzoekers.

De werkgroep kleinschalig opvang is inmiddels in gesprek met de gemeente, raadsleden en het COA. In de krant wordt regelmatig aandacht aan dit projekt besteed. Maar wilt u meekijken, meedenken, meehelpen, en dit op de voet blijven volgen dan kunt u de nieuwsbrief aanvragen. Stuur een bericht naar hajovanotterloo@gmail.com om de nieuwsbrief aan te vragen.

Vanuit de diaconie volgen we het nieuws op de voet en blijven we hierbij betrokken


Pietie Voogd


 

Vluchteling?

Gedicht van Ad de Bond, Uit: een jongen uit Bosnië (1996)

 


Maar ik ben geen vluchteling,

want ik ben niet gevlucht.

Ik ben aangewaaid als een blad

van een boom

 

Er is in ons land een verschrikkelijke

wind opgestoken.

Een wind vol vuur en verkrachting

En op een dag, op een dag

die ik me niet meer durf te herinneren

ben ik weggewaaid

 

Wie zou er uit zichzelf vluchten,

z’n eigen huis,

z’n eigen dorp of stad,

Z’n eigen land,

z’n eigen familie in de steek laten

en dan ergens aankomen waar

je niet welkom ben?

 

Vluchtelingen zijn nooit welkom,

Nergens, dat weet iedereen

Dat heeft de geschiedenis

al zo vaak bewezen.

 

Waarom zou je dan vluchten,

waarom een langzame dood

in een vreemd land,

als je op de drempel van je eigen huis

ook kunt sterven?

 

Vluchtelingen bestaan niet,

er bestaan alleen weggewaaide mensen

die door de wind

over de wereld zijn geblazen.


 


Zegen:

 

De Heer zegene U

en zende u uit naar de uiteinden der aarde,

of juist nabij in uw huis of in uw straat

om daar zijn mens te zijn,

met de hoop in het hart

en de moed om te leven.


       

 

DORCAS.

 


Iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in Augustus, gaan er 4 vrijwilligers een ochtend helpen bij Dorcas in Andijk. Je bent doorgaans om de maand aan de beurt en we rijden bij toerbeurt naar Andijk. We vertrekken om 8.30 uur uit Winkel en gaan om goed 12.00 uur weer terug uit Andijk. Natuurlijk is er een koffiepauze.

Wat we zoal doen?

Sorteren van nieuwe en soms tweedehands kleding, het sorteren van speelgoed, het sorteren van huishoudelijke dingen, het maken van huishoudpakketten, het maken van naaipakketjes, het maken van verzorgingspakketten en eventuele andere opdrachten.

De vrijwilligersgroep bestaat zowel uit mannen (niet zoveel) als vrouwen.

Lijkt het u leuk om mee te doen? Dan kunt u dit doorgeven aan Anyke Rienstra. (tel.: 0224-531611.   e-mail:  anyke.rienstra@quicknet.nl) 
                                                                   


                  

                                   
Vluchtelingenwerk                      
 
Als diaconie zijn wij betrokken bij de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Via vluchtelingenwerk Schagen komen wij in aanraking met mensen die onze hulp nodig hebben. Momenteel hebben wij contact met een jongeman die hier eind 2011 is gekomen en al snel een verblijfsvergunning had voor 5 jaar. Hij komt uit Oeganda, is christen en woont alleen in Winkel. Hij praat goed engels en is inmiddels met een inburgeringscursus bezig, waarvoor wij als diaconie de eigen bijdrage betalen.
Ons andere contact is met een 35-jarige vader en z'n 12 jarige zoon. Zij wonen al 6 jaar in Nederland, eerst in Groningen en daarna in Winkel. Zij zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, afkomstig uit Burundi. Zij kunnen niet terug naar Burundi, volgens de vader is het daar nog steeds gevaarlijk en de zoon heeft alleen op Nederlandse scholen gezeten en is hier ingeburgerd.
Als diaconie hebben we samen met mensen uit de burgelijke gemeente en van school gezorgd voor huisvesting voor de zomer van 2012. Op verzoek van de IND zijn ze verhuisd naar een opvangcentrum in Den Helder. Wij blijven contact met hen houden. De 12 jarige zoon is eind oktober op verzoek van hemzelf en z'n vader bij ons in de Lucaskerk gedoopt.
Een advocaat is bezig om een verblijfsvergunning voor de zoon te krijgen en een "verblijf bij" voor de vader.
Als diaconie zullen wij open blijven staan voor onze medemens, waar ook vandaan
 
                    
 
 
 
Dorcas Depot                 Nog even voor de duidelijkheid: wij zamelen alleen kleding, schoeisel en beddengoed in. Graag in dichte plastic zakken. Mocht u andere artikelen hebben of spullen voor de Dorcas-winkel, dan kunt u contact opnemen met Dorcas in Andijk: tel: 0228-595900. U kunt met hen een afspraak maken om de spullen te komen brengen.
Fam. Rustenburg, Boerensluisweg 1 Lutjewinkel, tel: 0224-531253