veertigdagentijd 2004
                                         
  
veertigdagentijd 2005
 

veertigdagentijd 2006
 

veertigdagentijd 2007
 
veertigdagentijd 2008
 
 
veertigdagentijd 2009
 

veertigdagentijd 2010
   
veertigdagentijd 2011
  
  
     Werkgroep Missionaire Arbeid
     (voorheen de zendingscommessie)
 
      De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
       Voorzitter               Dhr. Siep Rienstra
       Secretaris               Mevr. Anneke Goudswaard
       Penningmeester       Mevr. Marion de Heer
                                   Mevr. Tiny van Splunter
                                   Ds. Jan Andries de Boer
    Deze werkgroep verzorgt de activiteiten voor de zending (buitenland) en de missionair    arbeid
    (binnenland): de Bijbel-o-theekzendingszondagen; bidstond en dankstond;
    zendingskalenders verkopen, postzegels, ansichtkaarten en brillen verzamelen en de presentatie 
    van onze kerk in de dorpen middels  Nazomeren, in het 3e weekend in augustus.
    Deze werkgroep staat onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
     Bijbel-o-theek
   In de voorhof staat de kast van de Bijbel-o-theek. Tijdens Advent en Veertigdagentijd is de
   Bijbel-o-theek  geopend en staan de boeken etc. uitgestald in de kerk. Zondag na de viering is de kast open
   en  u eventueel inkopen doen.
   De co√∂rdinatie is in de handen van Tiny van Splunter. Mocht zij niet aanwezig zijn, kunt ualtijd iemand van
   de Missionaire werkgroep aanschieten. Wilt u lectuur bestellen of een kinderbijbel lenen, dan is dat 
   altijd moglijk.
   Neem dan contact op met : Mw. Tiny van Splnter   
    Elizabet
   Twee keer  per maand wordt de Elisabet verspreid door vrijwilligers.
   Wilt u ook de Elisabet ontvangen?
   Neem dan contact op met:
   Mw. Anneke Goudswaard
    Nazomeren
   
    Wereldwinkel
    mevr.Marianne Meijering, Zijdewind
    Email: e.meijering@quicknet.nl
                     
                     veertigdagentijd 2012 
                    veertigdagentijd 2013 
                    veertigdagentijd 2014 

                        veertigdagentijd 2015 

                   veertigdagentijd 2016

                               veertigdagentijd 2017