PROTESTANTSE GEMEENTE WINKEL e.o.

 

www.lucaskerkwinkel.nl

Welkom 

 

 Een kerk, dat zijn de mensen!

 

De Lucaskerk is een gebouw.

Een mooi oud

.

Mensen, die voor hun leven oriëntatie en

inspiratie zoeken in het gebouw.

Meer dan dat zijn het de mensen.

Kerk-zijn is mensenwerk raadselachtige woordje ‘God.’

De vaak verbazend concrete aanwijzingen van Jezus. De vurige liefdeskracht, die wordt aangeduid als de heilige Geest.

 

Dat doen wij samen. Vandaar het woord ‘gemeente.’  Wij leven mee met elkaar en met ieder die op ons pad komt.

Daarbij zijn wij mensen, zoals alle mensen

mensen zijn. 

Van onze beperkingen zijn we ons bewust.

Van het oordelen over anderen proberen we ons te onthouden.

Voor ieder mens van goede wil willen wij een welkome plek zijn.

 

 

 

De Protestantse Gemeente Winkel e.o. beslaat

geografisch gezien het gebied

Winkel, Lutjewinkel, Barsingerhorn,

Haringhuizen en Kolhorn, hoewel we ook leden

hebben buiten dat gebied.

 

Elke zondagochtend komen we bij elkaar.

Van 1 september tot en met Pasen

om 10.00 uur; in het zomerseizoen om 9.30 uur.

Daarnaast zijn er doordeweeks de nodige

activiteiten.

Zie daarvoor www.lucaskerkwinkel.nl.

 

 

Ds. Jan Andries de Boer, 0224-541372KERKGIDS

2017 

VOORWOORD

 

Op 10 december 2006 zijn de Hervormde Gemeente te Barsingerhorn – Winkel  en de Gereformeerde kerk te Kolhorn verenigd tot Protestantse Gemeente te Winkel e.o.

 

Onze gemeente omvat de dorpen: Kolhorn, Haringhuizen, Barsingerhorn, Lutjewinkel en Winkel.

Daarnaast komen gemeenteleden uit Hoogwoud, Wieringerwaard, Middenmeer, Nieuwe Niedorp,

’t Veld, Schagen en Julianadorp.

 

Deze kerkgids is de informatiebron voor alles wat met onze gemeente te maken heeft.


Op of aanmerkingen en aanvullingen kunt u doorgeven aan

Loes van der Weerd-Hogeweg, scriba Lucaskerk (tel. 0224-221707)

email: scriba.lucaskerk@outlook.com


 

ANBI

Vanaf 1 januari 2016 heeft onze gemeente een ANBI  status 

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie.


 

 

 

KERKDIENSTEN

 

Elke zondagmorgen komt de gemeente bijeen voor de eredienst.

Van 1 september t/m Pasen om 10.00 uur.

Van de zondag na Pasen t/m 31 augustus om 9.30 uur.

Plaats:                  Lucaskerk;          Dorpsstraat 177

1731 RE Winkel                 0224 542 112

De kerk beschikt over ringleiding.

 

Koster

Mw. Thea Huizenga.

Tel. 06-57243786,            email:   info.lucaskerk@gmail.com

 

Willibrordusvesper

De eerste zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is er een oecumenisch avondgebed in de Willibrorduskerk in Haringhuizen, uitgaande van alle kerken van Niedorp en Schagen.

De kerk is om 16.30 uur open.

De viering (ca. 40 minuten) begint om 17.00 uur.

Voorbereiding vieringen:

Dhr. Rik Laernoes

Dhr. Adriaan Rodenburg              0224 218 289

                Email: laerburg@kpnplanet.nl

 

Adres Willibrorduskerk:               Dorpsstraat 21, Haringhuizen

Beheer/koster:Dhr. Klaas H. Busker,

Dorpsstraat 14A, 1769 HB Haringhuizen0224-218 713.


 

Oecumenische vieringen

Enkele malen per jaar  houden de kerken van Niedorp gezamenlijk een oecumenische viering, afwisselend in één van de kerken.

Namens de Lucaskerk is Mw. Jopie van Damme (0226-427432) lid van werkgroep. ( email: pjvandamme@hetnet.nl)

Voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

 

Vieringen in de Koppeling

Maandelijks is er een oecumenische viering in het verzorgingshuis Trambaan/De Koppeling in Nieuwe Niedorp tel. 0224 544 700

Plaats:                  De Coupé

Tijd:                       Elke laatste vrijdag van de maand om 14.30 uur.

 

Coördinator Hr. Jan van der Hulst            0224 541056

email:    janencorrievanderhulst@quicknet.nl

 

Gesprekskring voor ouderen in de Coupé

Iedere 2e dinsdagmorgen van de maand van10.30 uur tot 11.15 uur

Inlichtingen bij ds Jan Andries de Boer ( 0224-541372)

 


 


 

 

 

Organisten

Coördinatie:

Dhr. Nico Voogd (n.s.voogd@quicknet.nl )         0224-542 376

 

Dhr. Alex Peet                                 0226-413 120     06-51031398

Dhr. Gerrit Ploeger                         0226-421 918

Dhr. Henk Vogelsang                    0227-543692

Dhr. Jan van der Hulst                   0224-541056

soms is er een gastorganist

 

WINKEL OP ZONDAG

Winkel op Zondag (WoZ) is de wekelijkse nieuwsbrief die uitgereikt wordt bij de eredienst. U vindt hierop de gegevens over de dienst, actuele gemeente berichten, activiteiten voor de komende week en informatie over de volgende dienst. Op verzoek kan de WoZ per e-mail worden toegezonden. Dan ontvangt u de nieuwste editie op de zaterdag voorafgaand aan de zondagse eredienst


Redactie:

Mw. Jeannette Oudejans           0226 410 848

email : jeannette.oudejans@quicknet.nl

Mw. Mirjam van Splunter           0224 531 910

e-mail:: vansplunter@hetnet.nl

Kopieerwerk

Dhr. Karel Goudswaard                               0224 542 705

e-mail : kh.goudswaard@quicknet.nl

Dhr. Marco Noordhuis                 e-mail: mnoordhuis@quicknet.nl 

Berichten voor de WoZ uiterlijk donderdagavond doorgeven.


 

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst, behalve in de zomervakantie. Dan liggen er werkjes / kleurplaten  in de kerk.

Contactpersoon: Anyke Rienstra             0224-531611

 

Medewerkers     Edwin Rustenburg, Ria de Jager, Petra Herder, Jeanette Oudejans, Anyke Rienstra en Pietie Voogd.

 

Jongerennevendienst

In principe de eerste zondag van de maand , behalve in de zomervakantie.

o.l.v. Edwin Rustenburg               0224-531253

 

Voor meer informatie verwijzen we naar de kerkbrief en de WOZ.

 

Oppas

Voor de allerkleinsten is er mogelijkheid om tijdens de dienst naar de oppasruimte te gaan.

U kunt het verzoek voor oppas bij de deurouderling kenbaar maken. Deze neemt  contact op met de oppas die in de kerk aanwezig is (volgens rooster). Boven is er voldoende speelgoed en een box aanwezig. Ook is er een stevig hekje voor de trap, zodat uw kind veilig kan spelen.

Aan het eind van de kerkdienst ( voor de zegen) worden de kinderen opgehaald en naar hun ouders gebracht.

 

Contactpersoon

Mw. Marijke Groen                       0226-753661

 

Medewerksters:

Joke Peet, Bets de Heer, Marijke Groen, 

Guda Boonstra en Loes Noordhuis.

 

Bijzondere vieringen

Per seizoen worden enkele bijzondere diensten georganiseerd.

Zie Kerkbrief, Winkel op Zondag en het Niedorper Weekblad

 

TAAKGROEP EREDIENST

 

De opdracht van de taakgroep eredienst is het voorbereiden van de kerkdiensten op de kerkelijke hoogtijdagen, het plannen en organiseren van bijzondere vieringen. Het samenstellen van het preekrooster. Nadenken over andere vormen van liturgie en wat er nog meer met de vieringen te maken heeft.

 

Samenstelling

Ds. Jan Andries de Boer, Anyke Rienstra, Louise van Splunter, Eddie Kremer en Loes van der Weerd-Hogeweg.

 

PREEKVOORZIENER

Mw. Loes van der Weerd-Hogeweg zoekt voor de zondagen dat onze eigen predikant niet voorgaat een gastpredikant. Suggesties voor voorgangers kunt aan haar doorgeven. (tel. 0224-221707)

 

 

LUCASKOOR

Het Lucaskoor werkt jaarlijks mee aan een aantal kerkdiensten.

Dirigent                               Mw. Margreet Komen  0224-217 027

secretaris                            Mw. Anyke Rienstra    0224-531611

 

Repetitieavond

Wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Lucaskerk.

 

KOFFIEDRINKEN

Na iedere kerkdienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade. 

 

 


 

BLOEMENGROET

De bloemen die op zondag in de kerk staan, gaan als groet van de gemeente naar zieken, bejaarden, of mensen die om andere redenen onze bijzondere aandacht verdienen.

 

Suggesties voor deze bloemengroet kunt u doorgeven aan

Mw. Anyke Rienstra   0224-531611

Email: rienstra.anyke@gmail.com

 

 

BIJBEL-O-THEEK

Tijdens Advent en de 40 dagentijd is in de kerk een boekentafel aanwezig. Op de andere zondagen staan de boeken in de kast in de Voorhof. Op verzoek kunt u dan ook een boek kopen.

Coördinatie:  Mevr. Tiny van Splunter, 0224-541376

 

VERVOER

Voor degenen die niet over vervoer beschikken om op zondagmorgen naar de kerk te komen, is er een autodienst.

Belt u hiervoor op zaterdag voor 18.00 uur naar de contactpersoon Dhr. Joop de Heer.               0224-541277

 

Website :          www.lucaskerkwinkel.nl

 

de website wordt bijgehouden door Piet en Guda Boonstra  0226-353 494

 

Suggesties of  reacties voor de website?

Dan mailen naar :gupiboonstra@quicknet.nl

 

 

VORMING & TOERUSTING


CATECHESE

 

Voor inlichtingen betreffende de catechese kunt u terecht bij: Ds. Jan Andries de Boer

•        Basis catechese wordt geleid door Anyke Rienstra

•        Jongeren catechese wordt geleid door ds. Jan Andries de Boer

•        Avondmaalscatechese wordt oom de paar jaar aangeboden

 

In overleg met de catechisanten worden tijd en dagen vastgesteld

 

GESPREKSGROEP

 

Avonden met een open karakter. De groep organiseert regelmatig avonden  met een thema.  Zie verder Kerkbrief en WOZ.

Informatie bij Mw. Tiny van Splunter (voorz.)    0224-541 376

 

MEDITATIE + (plus) door ds. Jan Andries de Boer

Mediteren kan op verschillende manieren. Hier noemen we het: ‘Mediteren +’. Uitspraak: ‘mediteren plus,’ daarbij staat het +-teken voor het kruis, en daarbij voor het christelijke karakter ervan. Je kunt ook zeggen: mediteren voor Gods aangezicht.Het is bepaald een vorm van ‘godsdienstoefening’ te noemen. Je oefent jezelf in een geesteshouding, waarvan je, naar mate je het vaker doet, ook mag aannemen dat het invloed zal hebben op je levenshouding. Het duurt drie kwartier en tijdens deze 45 minuten wordt er twee keer een stukje uit de Bijbel gelezen, maar niet om daarover na te denken, maar om de woorden te ontvangen als zaad op de akker van je ziel, dat opkomt als het daarvoor de tijd is.

Voor tijd en data, zie WoZ en de kerkbrief

 

PREEKBESPREKING en meer.

 

Veel meer dan in een woord- en luistercultuur leven we tegenwoordig in een zap- en beeldcultuur. De hedendaagse mens kan niet meer zo goed naar een lang verhaal luisteren als dat de mens van vroeger dat kon. Daarom is de lengte van de preek tegenwoordig al veel korter dan vroeger, toen het zo maar drie kwartier kon duren. En dan nog. De preek is namelijk ook een moeilijk medium. Het doel is dat je degenen die naar je luisteren aan het denken zet, maar op het moment dat dit lukt, gaat er iets mis. Zo werkt dat toch?  Je krijgt ergens een associatie of gedachte bij en zomaar mis je dan wat volgt en ben je daarna als je pech hebt, de draad kwijt.

 

In WOZ en Kerkbrief komen de data te staan met de uitnodiging om samen nog eens naar de preek te kijken, deze te bespreken.


KERK NAAR BUITEN


TAAKGROEP MISSIONAIRE ARBEID

De taakgroep verzorgt de activiteiten voor de zending (buitenland) en de missionaire arbeid (binnenland):

Haar activiteiten:

Bijbel-o-theek;  Verspreiding van de Elisabeth(bode); Zendingszondagen; bid- en  dankstond;

Postzegels en  ansichtkaarten verzamelen;

Presentatie van onze kerk in de dorpen middels Nazomeren;Kinderkerstfeest en het Veertigdagenproject; Theater- en Rockdiensten

 

Leden:

Mw. Tiny van Splunter, (coördinatie Bijbel-o-theek)

Mw. Marion de Heer, penningmeester

Dhr. Siep Rienstra, voorzitter

Ds. Jan Andries de Boer

Mevr. Anneke Goudswaard (coördinatie Elisabethbode)


WERELDWINKEL

Mevr. Marianne Meijering, Zijdewind                  0226-422060

email: c.meijering@quicknet.nl

 

AMNESTY INTERNATIONAL

Mw. Anyke Rienstra                                                     0224-531 611

e-mail: rienstra.anyke@gmail.com

 

DORCAS ANDIJK

Elke eerste dinsdag van de maand gaan een aantal vrijwilligers uit onze gemeente helpen in de loods te Andijk.

Eens per jaar doen we mee aan de voedselactie.

Inlichtingen Anyke Rienstra

 

KERKBRIEF

 

De “Kerkbrief” is het kerkblad van onze gemeente.

Kopij kunt u inleveren bij de redactieleden of u stuurt uw kopij gericht aan:

                Kerkbrief,

                Dorpsstraat 177, 1733 RE Winkel.

                Of: e-mail: wvdweerd@wxs.nl

Redactie:

                Siep Rienstra(tevens lay-out)    0224-531611

                Piet Groen                                 0224-540162

                Wieger van der Weerd              0224-221707

                Ds. Jan Andries de Boer           0224-541372

 

De kerkbrief wordt door vrijwilligers gestencild, in elkaar gezet en rondgebracht.

 

Inleverdata kopij vindt u voorin de Kerkbrief en in WOZ.

  

TAAKGROEP MISSIONAIRE ARBEID

De taakgroep verzorgt de activiteiten voor de zending (buitenland) en de missionaire arbeid (binnenland): de Bijbel-o-theek; de verspreiding van de Elisabet; zendingszondagen; bidstond en dankstond; zendingskalenders verkopen, postzegels, ansichtkaarten en brillen verzamelen en de presentatie van onze kerk in de dorpen middels Nazomeren, in het 3e weekend in augustus .

 


 


 

KERKENRAAD

 

Moderamen

Predikant            Ds. J.A.A. de Boer

                                Bosstraat 95    1731 SC  Winkel

                                0224 541372   

                                email: jaa@quicknet.nl

 

Voorzitter:          Dhr. Siep Rienstra

                                Heerenweg 204               1768 BK  Barsingerhorn

                                0224-531611

                                Email: rienstra.siep@gmail.com

 

Scriba:                  Mevr. Loes van der Weerd-Hogeweg

                           Barsingerweg 34              1766 GE Wieringerwaard                            0224-221 707

                           e-mail: scriba.lucaskerk@outlook.com

                            

Ouderling:          Dhr. Joop de Heer

                           Groetpolderweg 21       1731NM Winkel              0224-541277

                           email: dehee002@planet.nl

 

Ouderling-kerkrentmeester:

                           Dhr.Dick de Jager

                           Dorpsstraat 21  1731 RA Winkel                        0224 - 722323

    email: ma.dejager@telfort.nl


Diaken:                Mevr. Louise van Splunter

                            Dorpsstraat 11,       1769HA Haringhuizen        0224-297612

                            email: ceesenlouise@hetnet.nl

 


 

PASTORALE OUDERLINGEN (PASTORALE RAAD)


·         Dhr. Siep Rienstra,         wijk 1,2, aftredend 2019

·         Mw. Dinie Berends,        wijk 3, aftredend 2019

            ·         Mw. Sonja Verhulst,     wijk 4, aftredend 2019

            ·         Dhr. Joop de Heer,         wijk 5, aftredend 2019

·         Mw. Tiny van Splunter,                wijk 6, aftredend 2020

 

                              Voorzitter: Ds. Jan Andries de Boer

 

DIAKENEN

                

                  Dhr. Piet Boonstra, penm.          wijk 3, aftredend 2019

      Mw. Louise van Splunter,           wijk 5, aftredend 2019

      Mw. Jacqueline Jacobs-Pol,       secretaris, aftredend in 2017

      Mw. Marijke     voorzitter           wijk 6, aftredend 2018

      Mw. Jenny Evers,                           wijk 4, aftredend 2019

                  Mw. Gerda Goossens,                                 (wijk 1,2, aftreden 2020

                  Mw. Loes van der Weerd-Hogeweg, scriba kerkenraad, afgevaardigde via Classis Alkmaar naar Synode PKN)

 

                  Administrateur diaconie:  Mw. Dieneke Witte (geen diaken)

 

OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTER

 

·         Dhr. Dirk Huizenga, voorzitter, aftredend 2017

            ·         Dhr. Peet v. Damme, Secretaris aftredend 2018

·         Dhr. Dick de Jager, aftredend 2018

·         Mw. Annelies Rustenburg, aftredend 2018

 

KERKRENTMEESTER:

 

·         Dhr. Ad de Graaf (geen ouderling), aftredend 2019

  

 

WIJKINDELING

 

Wijk 1, 2:     Haringhuizen, Barsingerhorn, Kolhorn, Julianadorp en Schagen, Wieringerwaard

Ouderling:            Dhr. Siep Rienstra                               0224-531 611

Diaken:                  Mw. Gerda Goossens                         0224-533 137

Bezoekmedewerkers:        Mw. Anyke Rienstra        0224-531611

      Mw. Hetty Hőfte                 0224-531475

 

Wijk 3:         Lutjewinkel en de Koppeling (Nw. Niedorp) ’t Veld en Moerbeek

Ouderling:                  Mw. Dinie Berends                      0226-410 664

Diaken:                        Dhr. Piet Boonstra                       0226-353494

Bezoekmedewerkers:       Mw. Joke Peet                    0226 413120

 

Wijk 4: Winkel, de straten: Burg.Bakenstr. – Burg. Koomenstr. Limmerschouw – P. v. Zoonenstr. – P. J. Korverstr. - P. Dekkerstr. – Veldwachterspad – Burg. Kosterstr. – v. Leersumstr. – Wilgenstr. – Iepenstr. - Berkenstr. en de Populierenstraat.

Ouderling:            Mw. Sonja Verhulst                            0226 357342

Diaken:                  Mw.Jenny Evers                                  0224-542409

 

Wijk 5:         Nieuwe Niedorp, Middenmeer en in Winkel: Boomgaardbuurt; verder de straten: Crysantenlaan – Corsolaan – Dahlialaan –Gladiolenlaan, -  Hyacintenlaan – Narcislaan – Trambaan – Tulpenlaan- Ankerplein.

Ouderling:             Dhr. Joop de Heer                             0224-541277

Diaken:                   Mw. Louise van Splunter                 0224-297612

Bezoekmedewerkers:       Dhr. Piet Groen                   0224-540162

                                                    Mevr. Hinke Hoekstra        0224-540162

 

Wijk 6:         Winkel “dorp” en polder, de straten: Boerensluisweg – Bosstraat – Groetpolderweg – Dorpsstraat - Hartweg – Langereis – Westfriesedijk – Winkelerzand – Winkelmadeweg.- Hoogwoud

Ouderling:             Mw. Tiny van Splunter                      0224-541 376 

Diaken:                   Mw. Marijke Groen                           0226- 753661


 

REKENINGNUMMERS

 

Vrijwillige kerkelijke bijdrage

Banknummer: NL98 RABO 030.56. 01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o.

 

Zending/Missioanire arbeid

Onze gemeente draagt elk jaar bij voor de zending in binnen- en buitenland.

Vandaar dat uw bijdrage op prijs wordt gesteld. In de maand voor Pinksteren wordt dit onder uw aandacht gebracht. Dit is voor de gezamenlijke zendingsbijdrage.

Rekeningnummer          NL02 RABO 030.56.06.182

t.n.v. zending Lucaskerk te Winkel

 

Diaconie van de Protestantse Gemeente Winkel e.o.

Rekeningnummer          NL50 RABO 030.56.02.020

 

Lucaskoor

Rekeningnummer NL44 RABO 030.56.54.896 

Kerkbrief

Banknummer NL98 RABO 030.56.01.156

t.n.v. Protestantse Gemeente Winkel e.o.

Onder vermelding van “Kerkbrief”.

 

LEDEN- & FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Penningmeester:

Dhr. Ad de Graaf

Administrateur:

Mw. Annelies Rustenburg, Boerensluisweg 1,

 

Ledenadministratie:

Mw.  Joke Peet, p/a Dorpstraat 177, 1731RE Winkel