JEZUS CHRISTUS IN HET MIDDEN
Over de symbolen op de nieuwe kleden en stola's is diep nagedacht.
Een symbool is een gebeurtenis of een teken of een voorwerp dat meerdere betekenissen in zich draagt. Het uiterlijke teken nodigt altijd uit om niet bij de buitenkant stil te blijven staan, maar om dieper te kijken, dieper te voelen, dieper te geloven en op zoek te gaan naar de achterliggende en onderliggende betekenissen en inhouden!
Wat we hebben gekozen staat hier afgebeeld op een foto.   
                            
                                        foto Kerstnacht 24-12-2004
 
U ziet een stok met een open krul aan de bovenkant, en vlak onder de krul een dwarsbalk. De staf (zonder dwarsbalk) is een herdersstaf, waarmee je ook in onze tijd nog wel eens een herder met een kudde schapen kunt zien lopen. De staf is mooi om op te steunen, als een stok om mee te gaan, maar er zijn meer mogelijkheden! Hij kan dienen als verdedigingswapen om de schapen in de kudde te beschermen tegen roofdieren. De staf kan ook dienen om de schapen die afgedwaald zijn, of die achterblijven, of die dreigen af te dwalen, met stevige aandrang als dat nodig is, weer in goede richting te drijven! Desnoods kan in de krul van de staf een flinke steen geplaatst worden om ofwel onwillige schapen in het gareel te krijgen, ofwel bedreigingen van buitenaf het hoofd te bieden.
Het gaat hier om 2 zaken: hoéden en béhoeden. Naar grazige weiden en heldere waterstromen voeren, én tegen kwaad beschermen. Op de goede weg leiden, en behoeden voor alles wat verkeerd is. Daarin herkennen we natuurlijk onmiddellijk het beeld van Jezus als goede herder, en dat is ook de bedoeling!
Jezus zegt in Joh.10:14-16(NBV)  'Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef  mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder."
 
                            
                      
Bij het symbool op de kleden en stola's  ziet u, zoals dat bij  een herdersstaf ook gebruikelijk is, dat de krul van de staf open is, maar dat er ook ruimte is tussen de stroken goudband, zodat ook de uiteinden van het symbool open zijn.
Zoals de goede  herder Jezus open staat voor andere schapen, ook van buiten de bekende kudde, zo willen  wij als Zijn gemeente gastvrij en open zijn naar mensen die even of misschien wat langer binnen willen lopen.
De dwarsbalk, hoewel misschien handig om op te leunen, zit oorspronkelijk niet op een herdersstaf. Maar bij dit symbool vormt de dwarsbalk samen met staf een kruis.
Natuurlijk verwijst dat naar het kruis dat Jezus Christus ook voor ons droeg. Dat wij daar steun en troost uit kunnen putten is duidelijk. Maar er zit nog meer in de afbeelding! In kerken, psalmboek, ziet u nogal eens het volgende symbool:
 
                     
            
Dit symbool wordt gevormd door de Griekse hoofdletters CH (chi) en R (ro) samen te voegen. (Grieks is de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven.)  De CH is X en de R is P. Als de X een kwart slag gekanteld wordt, dan ontstaat de vorm van een kruis. De CH en de R vormen samen de beginletters van het woord "Christus"!
  
 
                    
  Deze kleurenklok heeft meer dan 10 jaar in de kerk gestaan  2005 tot 2016 gemaakt door Guda Boonstra
                               
Kaarsenstandaard voor Advent en veertigdagentijd gemaakt door Dick de Jager 

gedachtenis bord gemaakt door Hetty Höfte en Guda Boonstra


Doopfont en standaard voor Paaskaars door Dick de Jager


Antependia + stola's  ontworpen en gemaakt door Hetty Höfte en Guda Boonstra